Ondřej Macura

Vzdělání

1998 - 2005 FF UK, Praha - Mgr., český jazyk a literatura - slavistika všeobecná a srovnávací, učitelství pro SŠ

Praxe

2004 - 2017 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, Praha - učitel českého jazyka a literatury a semináře literatura netradičně, předseda předmětové komise

Zájmy

literatura, psaní, hledání poezie napsané, dosud nenapsané, ba i té, co se nedá napsat, umění, cestování, sbírání pohlednic z posledních let Rakouska - Uherska