Marián Vanek

Vzdělání

2016 - dosud PedF UK, Praha - doktorské PhD. studium, katedra psychologie
2014 - 2016 PedF UK, Praha - Mgr., psychologie
2011 - 2014 PedF UK, Praha - Bc., psychologie a speciální pedagogika
2008 - 2011 FF UP, Olomouc - Bc., filmová věda a latinská filologie

Praxe

2016 - dosud ZŠ Gen. Janouška - školní psycholog
2013 - dosud Jules a Jim - metodik, školitel, lektor primární prevence
2015 - 2016 Jules a Jim - lektor selektivní prevence
2013 - 2016 Národní linka odvykání kouření - konzultant

Zájmy

Latinskoamerické tance (výkonnostní třída A), divadlo (dříve v amatérském divadelním souboru, zdravý životní styl, psychologie