Eliška Dana Härtelová

Vzdělání

2016 -1/2019 FF UK, Praha - učitelství pro střední školy
2015 - 2018 FF UK, Praha - Mgr. - Komparatistika
2012 - 2015 FF UK, Praha -  Bc. - český jazyk a literatura

Praxe

2017 - 2019 James Cook Languages, Praha - lektorka českého jazyka pro cizince
2018 -  FF UK Praha, GAUK - spoluřešitelka grantu Básně o věcech
2018 ČRo Vltava, Praha - pořad Kontexty (10ti dílný pořad Básně o věcech)
2013 Ústav pro jazyka český, Praha - excerptorka v odd. lexikografie

Další aktivity

doučování literatury a českého jazyka, příprava k maturitní zkoušce, korektury webových stránek, korektury závěrečných prací, psaní poezie