Jan Pikhart

Vzdělání

2017, PhD., Filozofická fakulta v Prešově, doktorské studium, obor anglický jazyka a anglofonní kultury

2008, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor anglický jazyk a literatura (pro střední školy)

2006, Akcent Inernational House, Cambridge DELTA

2003, Mgr., Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor anglický jazyk a literatura a německý jazyk a literatura (2. stupeň základní školy)

Kurzy

2017, Erasmus+, Dublin, Alpha College, Bringing literature to Life in the Classroom

2017, Certifikovaný hodnotitel písemné maturitní zkoušky (anglický jazyk)

2016, Certifikovaný hodnotitel ústní maturitní zkoušky (anglický jazyk)

Praxe

Jaspex, Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT, Praha

Gymnázium Jana Keplera, Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze

Britská rada, certifikovaný zkoušející u cambridgeských zkoušek PET, FCE, CAE a CPE.

Stav

ženatý, 2 děti

Koníčky

tenis, běh, lyžování, lední hokej, turistika, literatura a rodina