Romana Rybínová

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie, Mgr.

Praxe

Nestlé Česko s.r.o. - obchodní marketing, analýza prodeje, oddělení pro klíčové zákazníky a oddělení zákaznického servisu

Výzkumný ústav vodohospodářský - vědecký pracovník, člen Mezinárodní komise pro ochranu Labe

Kurzy a semináře

Prezentační dovednosti, Time management, Obchodní vyjednávání, Týmová práce, Digitální fotografie

Koníčky

vše co se týká kreativní tvorby (od malování na hedvábí po vazbu adventních věnců), ze sportu lyžování, jízda na kole, plavání