Harmonogram školního roku 2020/21

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: stejný termín jako 1. stupeň středa 20. 1. 2021 od 18:00 - online
  stejný termín jako gymnázium středa 25. 11. 2020
  stejný termín jako gymnázium čtvrtek 21. 1. 2021 od 18:00 - online
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA 2. STUPEŇ ZŠ: pro přistupující studenty pondělí 1. 3. 2021, 12:00
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA 2. STUPEŇ ZŠ: pro přistupující studenty na jaře roku 2021

Školní vzdělávací plán

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT šestá sedmá osmá devátá
ČEŠTINA 4 4 4 4
ANGLIČTINA 6 5 5 5
NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA  3  3 3 3
MATEMATIKA 4 4 4 4
DĚJEPIS     2 3
KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY, OBČ. VÝCHOVA 2 2    
HUMANITIES       3
ZEMĚPIS      
GEOGRAPHY 2 2    
FYZIKA     2 2
CHEMIE     2  
INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA 3      2
SCIENCE   3 3  
ICT 1  1    
HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1    
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1    
DRAMA     2  
TECHNOLOGY AND DESIGN     2 2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2
SEMINÁŘ - Příprava na přijímačky       2
CELKEM: 29 30 31 32

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině.