Harmonogram školního roku 2021/22

1. POLOLETÍ:   1. 9. 2021 - 31. 1. 2022
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   31. 1. 2022
2. POLOLETÍ:   1. 2. 2021 - 30. 6. 2022
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   30. 6. 2022
ŠKOLA V PŘÍRODĚ: celoškolská 20. - 24. 6. 2022
  6. třída 3. - 8. 10. 2021
PRÁZDNINY: podzimní 27. 10. - 29. 10. 2021
  vánoční 23. 12. - 2. 1. 2022
  pololetní 4. 2. 2022
  jarní 7. 3. - 13. 3. 2022 (Praha 1 - 5)
  velikonoční 14. 4. - 18. 4. 2022
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   25. - 26. 10. 2021, 20. - 22. 12. 2021 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY: nultá třídní schůzka rodičů šesté třídy 1. 9. 2021
  setkání s rodiči šesté třídy 1. 10. 2021
  třídní schůzky podzim  23. 11. 2021
  třídní schůzky jaro  5. 4. 2022
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   čtvrtek 20. 1. 2022 
    středa 16. 2. 2022
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA ZŠ:   1. 3. 2022, 12.00
PŘESTUPNÍ POHOVORY NA ZŠ:    
CULTURAL WEEK:   6. - 10. 6. 2022
KVĚTINOVÁ SLAVNOST:   28. 6. 2022

Školní vzdělávací plán

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT šestá sedmá osmá devátá
ČEŠTINA 4 4 4 4
ANGLIČTINA 6 5 5 5
NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA  3  3 3 3
MATEMATIKA 4 4 4 4
DĚJEPIS     2 3
KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY, OBČ. VÝCHOVA 2 2    
HUMANITIES       3
ZEMĚPIS      
GEOGRAPHY 2 2    
FYZIKA     2 2
CHEMIE     2  
INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA 3      2
SCIENCE   3 3  
ICT 1  1    
HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1    
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1    
DRAMA     2  
TECHNOLOGY AND DESIGN     2 2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2
SEMINÁŘ - Příprava na přijímačky       2
CELKEM: 29 30 31 32

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině.

Jídelna

Nový PORG provozuje  vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2008. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Školní kuchyně a jídelna Nového PORGu slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

Kontakty

vedoucí školní jídelny Václav Krbec
e-mail jidelna(zavináč)novyporg.cz
telefon +420 773 775 973

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny Nového PORGu.

číslo účtu školní jídelny 3353792/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Detailní informace o frekvenci a výši splátek jsou součástí přihlášky ke stravování:

přihláška ke stravování 

pdfPřihláška ke stravování 2021/22 (pdf)

docxPřihláška ke stravování 2021/22 (docx)

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat  další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím objednávkového  boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 7:00 pomocí  objednávkového boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd  je také možné vyzvednout v jídelně (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za  neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období.  V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky  vraceny převodem na účet.

Doplňkový prodej

Ve školní  jídelně byl zahájen prodej doplňkového sortimentu. V nabídce je obložené pečivo,  oplatky, vitamínové nápoje a drobné sladkosti. Rodiče, kteří mají zájem, aby  jejich děti mohly tuto službu využívat, ať prosím informují o svém souhlasu školní jídelnu e-mailem a odesláním finanční částky (ve výši dle vlastního uvážení), kterou bude mít jejich dítě pro tento účel na svém kontě k dispozici.

Jídelníček