Proběhlé akce

PORG ART 2021 - závěrečný ceremoniál

V pondělí 15. listopadu se v učebně artu konalo slavnostní setkání k zakončení letočního ročníku výtvarné soutěže PORG ART. Tento rok žáci základní školy i studenti gymnázia výtvarně řešili téma GROWTH. V soutěži se sešly více než čtyři desítky prací, které si můžete prohlédnout v této prezentaci: https://sway.office.com/TsWON4nqoWmFBsHz?ref=Link

Tým PORG ARTu ve složení A. Kristl, T. Svobodová, K. Oliviery-Munroe, D. Bregarová za pedagogické podpory O. Vrškové a P. Michopulu ocenil díla těchto autorek a autorů: 

 

Základní škola:

• 1. Místo: Barbora Kubíčková 4.A

• 2. Místo: Simon Doleček 3.A

• 3. Místo: Daria Rožok 3.B

 

Nižší gymnázium:

• 1. Místo: Jan Zvoník 1.AG

• 2. Místo: Maria Rožok 2.AG

• 3. Místo: Karolína Krugová 2.AG

 

Vyšší gymnázium:

• 1. Místo: Amélie Hrbková 6.AG

• 2. Místo: Eliška Hauferová 8.CG

• 3. Místo: Karolína Zachová 8.AG

 

Učitelé:

• 1. Místo: Petra Michopulu

• 2. Místo: Veronika Ungrová

 

Kyberprostor:

• 1. Místo: Filip Kabelka 6.A

 

V naší soutěžní minianketě jsme nasbírali žákovské a studentské názory na tuto tradiční školní akci.  Odpovídaly děti věkového rozsahu 6–19 let:

Co se mi líbí na soutěži PORG ART:

"Líbí se mi, že se můžou zapojit všechny věkové kategorie, že pokaždé je jiné téma a že je možnost zkusit si něco nového."

Rozárie

"Líbí se mi, že je to soutěž, protože ráda soutěžím. Když někdo nemá co dělat o prázdninách, tak tím může zabít čas."

Karolína

"To, že se tam kreslí a vyrábí."

Kristián

"Líbí se mi to, že každý má jiný nápad a každý je v něčem jiném hezký."

Eliška

"Baví mě kreslit a tvořit. Chci se přihlásit i příští rok."

Klára

 

Proč jsem se do soutěže PORG ART přihlásil/ la? 

"Přihlásila jsem se, protože jsem chtěla zkusit soutěžit na PORGu a chtěla jsem si užít napětí, kdo vyhraje."

Ella

"Přihlásila jsem se, protože jsem chtěla zkusit něco nového a baví mě dělat různé projekty, fotit atd."

Rozárie

"Chtěla jsem se zapojit naposledy, protože jsem se pravidelně zapojovala na ZŠ i gymnáziu."

Karolína

"Líbí se mi vytváření."

Verča

"To, že tahle soutěž se zaměřuje na obrazy."

Šimon

ŠVP Lipno 2021

První říjnový týden (3. - 8. 10.) strávili šesťáci na škole v přírodě. Osvědčené místo na břehu Lipenské přehrady sdíleli s kamarády z prim a sekund, všichni společně si užili program, který nesl název Genius loci. Sluncem prozářené dny začátku týdne vystřídal ve středu déšť, který se nás držel i ve čtvrtek během celodenní výpravy do zaniklé vesnice Kapličky. Nevlídné počasí nesli všichni žáci více než statečně, vítr a déšť snad ještě umocnily dojmy z pohnutých osudů této obce ve dvacátém století, které jsme si na místě připomněli. 

Prohlédněte si fotogalerii ŠVP Lipno 2021

Go kurz prim a šesté třídy

Letošní Go kurz se odehrál v novém složení, poprvé totiž společně se studenty obou prim vyrazili na adaptační výjezd i studenti šesté třídy ZŠ. Nálada byla po celé čtyři dny výborná a počasí nám více už ani přát nemohlo. Studenti si vyzkoušeli různé teambuildingové aktivity, vyrazili na výlet na kole, projížďku na loďkách, malovali, zpívali a sportovali, především se však u všech aktivit navzájem poznávali, přátelili a zjišťovali, jak to u nás na PORGu chodí. Přejeme hodně radosti ze studia a ať se jim na Novém PORGu líbí!

Stavba casosber

Na Novém PORGu rostou další podlaží

V kampusu na Novém PORGu se od začátku června intenzivně staví. Co se podařilo do začátku srpna? Podívejte se na časosběrné video.

zahájení školního roku

Dostavba a rozšíření Nového PORGu

Dopis předsedy Správní rady PORG Dr. Martina Romana rodičům Nového PORGu o dostavbě a rozšíření školy.

Vážení a milí rodiče, 

i přes moji aktuální snahu „obout se do bot“ našich studentů a vyzkoušet si studium na Cambridge, mým hlavním životním cílem, ve kterém nepolevuji, je zdokonalování vzdělávání na Novém PORGu. Nejsem ve své snaze sám. Naše škola má kvalitní tým učitelů, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a dál se vzdělávat. 

Z akademických výsledků našich studentů i z informací, jak úspěšně studují na skvělých univerzitách, je zřejmé, že se nám daří naše cíle uskutečňovat. Nový PORG opouštějí naše děti jako vzdělaní, sebevědomí a kriticky myslící mladí lidé s perfektní angličtinou. 

Logickým důsledkem zlepšování naší školy je trvale se zvyšující počet zájemců o studium na základní škole i na gymnáziu. Vím, jak stresující je pro děti i pro Vás, rodiče, proces přípravy i samotné přijímací zkoušky na gymnázium, které předepisuje zákon a my nemáme možnost je obejít. 

Vzhledem k moratoriu na povolování dalších tříd osmiletého gymnázia jsme se rozhodli od září 2021 otevřít postupně 6. až 9. třídu základní školy Nový PORG. Děti, které nebudou pokračovat z jakýchkoliv důvodů na osmiletém gymnázium, budou moci dokončit ve vysokém standardu vzdělání na své základní škole a hlásit se později na čtyřletá gymnázia nebo jinou střední školu, případně přestoupit do kvinty Nového PORGu, kde se tradičně uvolňuje několik míst. 

V souladu s touto strategií otevíráme od školního roku 2019/2020 tři první třídy. Chceme dát více dětem možnost získat výborné vzdělání. Vzhledem k nárůstu počtu žadatelů na téměř šestinásobek to nebude znamenat kompromis z pohledu nadání dětí, které budeme ke studiu přijímat. Pro prvňáčky máme vybranou skvělou paní učitelku i jednu volnou třídu. Přijímání do dalších tříd v příštích letech je závislé na dostavbě školy, respektive přízemního pavilonu A o dvě patra (dlouhá spojovací chodba s třídami), na kterém intenzivně pracujeme. Po dostavbě otevřeme najednou první, druhou, třetí a šestou třídu základní školy a postupně budeme naplňovat další. První verze architektonické studie i statický posudek jsou hotové, dvoupodlažní nástavba je v souladu s územním plánem. 

Reálný termín otevření základní školy Nový PORG je září 2021. Spolu s rozšířením školy dojde i k řešení dopravní situace. Vybudujeme vedlejší cestu ve spodní části dopravního hřiště tak, aby Vám usnadnila ranní vykládání dětí. Zvýšení počtu tříd základní školy bude doplněno prostorovým i personálním rozšířením družiny a programové nabídky kroužků. Posílí, jak věřím, už dnes skvělý basketbalový tým. Dostavba školy nebude mít vliv na výši školného. Bude financována z prostředků Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG. Bude realizována v průběhu letních prázdnin a nijak se nedotkne současných studentů. 

Vážení a milí rodiče, věřím, že rozšíření naší školy se setká u Vás se stejně pozitivní odezvou jako změny, které jsme uskutečnili v posledních letech. Za všechny mohu zmínit vylepšování osnov, změny v hodnocení studentů, zavádění pravidel pro lepší vnitřní fungování školy, aktivity pro zvýšení bezpečnosti a spokojenosti studentů, nový formát třídních schůzek a investice do modernizace učeben a volnočasových prostor. Na Nový PORG si studenti chodí plnit sny. Já i moje žena cítíme od začátku obrovskou zodpovědnost a upřímnou radost, když se Vašim dětem daří své sny uskutečnit.  

Se srdečným pozdravem a poděkováním za důvěru, že jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali Nový PORG 

Dr. Martin Roman