PORG ART

Tématem letošní soutěže PORG ART jsou přírodní ŽIVLY (voda, oheň, země, vzduch) Soutěžit můžete ve třech věkových kategoriích:

  • žáci ZŠ
  • studenti gymnázia
  • učitelé

ve dvou uměleckých disciplínách:

  • literatura - odevzdáváte text v rozsahu maximálně dvě normostrany (poezie nebo próza)
  • výtvarné umění  - odevzdáváte jedno dílo, popř. jedno dílo složené z více částí - polyptych (malba, kresba, 3D, fotografie)

PORG ART 2019