Jednotná přijímací zkouška 2019

Jednotnou přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia z českého jazyka a matematiky organizuje od roku 2017 stát. V roce 2019 se ní přihlásilo více než 19 tisíc páťáků (čj - 19 311, mat 19 321). Mezi mini bylo i více než 60 žáků z naší základní školy v Krči a v Ostravě. Ve srovnání s ostatními žáky pátých tříd si nevedli vůbec špatně. Podívejte se na následující graf, který srovnává průměrné % skóre.

 
JPZ-2019