Přijatí žáci do 1. třídy Nový PORG pro školní rok 2022/23 - 2. kolo

Registrační čísla přijatých žáků do budoucí 1. třídy pro školní rok 2022/23 - 2. kolo

1004

1112

1074

1179

1031

1033

1154

1089

1170

1165

1192

1077

1110