Vyhlášení zápisu

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s pro rok 2021/22.

Pro úplnost uvádíme, že školou aplikovaná (zde popsaná) metoda výběru žáků pro případ nedostatečné kapacity školy k uspokojení zájmu všech uchazečů (tj. losování) byla použita výlučně pod tlakem předběžných závěrů České školní inspekce, které nám byly komunikovány v rámci stále ještě probíhající kontroly dodržování právních předpisů. Dle předběžných závěrů České školní inspekce nemůže základní škola své žáky vybírat na základě (byť kvalitně zpracovaného, rovného a transparentního) testu školní připravenosti dítěte. Soukromé (a tedy nespádové) školy mají – dle sdělení České školní inspekce – své žáky v případě nedostatečných kapacit losovat. Jakkoli s takovým závěrem nesouhlasíme, metodu losování nepovažujeme pro výběr žáků za vhodnou a proti předběžným závěrům České školní inspekce jsme se ohradili, do doby, než Česká školní inspekce přijme finální závěry ohledně přípustné metody výběru žáků do soukromých základních škol, nemůžeme – z důvodu opatrnosti – postupovat jinak, než se podvolit byť předběžným závěrům České školní inspekce, jakkoli je losování uchazečů o studium v praxi soukromých škol nezvyklé.

Přihláška

Uzávěra přihlášek do 1. třídy pro školní rok 2021/22 je 1. března 2021 ve 12:00. Přijímací pohovory se uskuteční v sobotu a v neděli 10. - 11. dubna 2021.

Elektronickou přihlášku naleznete níže. Stačí vyplnit a odeslat.

Potvrzení a další pokyny vám zašleme mailem.

V případě dotazů kontaktujte Barboru Pavelkovou, nabor(at)porg.cz, tel. 777 923 715. 

Smlouva se podepisuje s přijatými žáky a bude připravena k podpisu v úřadu školy.

První třídy
Vyšší ročníky
Smlouva: doc Smlouva_npz.doc
Smlouva: pdf Smlouva_npz.pdf

Přijetí na základní školu nezaručuje přijetí na naše gymnázium. Naši žáci ale mohou pokračovat šestou třídou na 2. stupni naší základní školy nebo dělají přijímací zkoušky na gymnázium.