Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu na našich gymnáziích nebo základní školách podávejte do 1. března 2021 do 12:00. Další informace naleznete v sekcích Jak se stát studentem/žákem pro PORG Libeň, Nový PORG gymnázium, Nový PORG ZŠ 1. stupeň, Nový PORG ZŠ 2. stupeň, PORG Ostrava gymnázium nebo PORG Ostrava ZŠ.

Plánované akce