Marek Černík

Vzdělání

Pedagogická fakulta UK – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace anglický jazyk

Kurzy

Státní jazyková zkouška z německého jazyka

Instruktor školního snowboardingu

Instruktor školního lyžování

Zdravotník zotavovacích akcí

Multimediální tituly pro jednotlivé skupiny předmětů – interaktivní tabule

Elearningová výuková platforma Škola za školou

Primary Hints – jazyková zastaveníčka ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Praxe

ZŠ Brána jazyků, Praha 1

Koníčky

dcerky Majda a Rozálka, snowboard, mountainboard, kytara, kolo (-běžka)