Petra Pohlreichová

Vzdělání

2014 Univerzita Karlova v Praze - výchovné poradenství, specializační studium
2004 Univerzita Karlova v Praze, postgraduální vzdělávání, Katedra pedagogiky, Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do ZŠ a SŠ
1995 – 2000 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky, státní zkouška z psychologie, pedagogiky a ekologie s metodikou
1995 – 1997 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra speciální pedagogiky

Absolventka řady kurzů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro práci s nadanými žáky, seminářů kritického myšlení, zážitkové pedagogiky atd.

Praxe

2016 - 2017 MŠ Zeměkoule - vedoucí pedagog předškolní přípravy
2016 - 2017 ZŠ Nový PORG, Praha - výchovný poradce
2009 – 2016 ZŠ Nový PORG, Praha - učitelka 1. stupně ZŠ
2007 – 2009 Výzkumný ústav pedagogický, Praha - koordinátorka sekce speciálního vzdělávání na metodickém portálu
2005 – 2007 OPEN GATE – Boarding school, osmileté gymnázium, Babice - Special Educational Needs co–ordinator a vedoucí koleje
1984 – 2005 učitelka na prvním i druhém stupni základních škol

Koníčky

hory v létě i v zimě, moře a potápění, power joga, cestování – vše rekreačně a pro radost