Eliška Krakowitzerová

Vzdělání

2000 - 2004 PedF JČU, České Budějovice - učitelství 1. stupně, specializace výtvarná výchova

Praxe

2006 - 2016 ZŠ Londýnská, Praha - učitelka 1. stupně, vedení školního pěveckého sboru a hudebních dílen pro děti i dospělé

Důležité kurzy

  Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
  Efektivní vzdělávání (typologie MBTI)

Zájmy

Hudba, malování, turistika, kolo, rodina (manžel a 2 synové)