Pavla Dvořáková

Vzdělání

1992-1997   Ped. f. Univerzity Karlovy, učitelství pro 1.st.ZŠ, spec. HV, AJ
Kurzy: Tvořivá škola - činnostní učení; Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

Praxe

1996-2010 učitelka na 1. stupni na ZŠ Praha – Dolní Chabry
1992-1999 vedoucí oddílu skautek

Koníčky

hudba (hra na housle), rukodělné výtvarné činnosti, fotografování, příroda, turistika, lyže, in-line brusle