Jan Radkovský

Vzdělání

Pedagogická fakulta UK, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace tělesná výchova

Katolická teologická fakulta UK, laické magisterské studium

Praxe

1998-2012 ZŠ sv. Voršily vPraze, Praha 1
1996–1998 ZŠ Mazurská, Praha 8
1995–1996 ZŠ Perunova, Praha 3

Stav

ženatý, 2 děti

Koníčky

fotbal, skauting, bruslení vlétě i v zimě, film, četba, hudba