Tereza Jarošová

Vzdělání

2005 Vysoká škola moderních jazyků pro tlumočníky a překladatele, Univerzita Terst, Itálie (Scuola Superioe di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori Universitá di Trieste)
1993 - 1998 Česko- italské gymnázium Ústavní, Praha

Studijní pobyty a kurzy

The European Masters in Conference Interpreting (EMCI)
Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK, právní terminologie v anglickém jazyce
Terminologie italského občanského práva hmotného a procesního, kurz pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK
Šestiměsíční studium na univerzitě v Orleans

Praxe

Písemné předklady a simultánní tlumočení
Tlumočení a překlady scénářů v oblasti filmu pro Barrandov Film Studios
Překlady a tvorba titulků pro mezinárodní filmové festivaly
Překlady literárních děl
Výuka italského jazyka
Výuka českého jazyka ve spolupráci se Společností přátel Itálie pro potřeby Velvyslanectví Italské republiky v Praze

Zájmy

 Design, literatura, mezinárodní filmové festivaly, výtvarné umění, fotografování