Aktuality

Australian wildlife

Australian wildlife: workshop ART calls for help!

V přízemí bloku C a v prvním a druhém patře bloku D právě probíhá výstava kreseb "Australian wildlife" z dílen prvních a druhých tříd. Přijďte se podívat!

Václav Havel očima prvňáčků

V přízemí bloku C právě probíhá jedna z našich připomínek listopadového výročí - výstava Václav Havel očima prvňáčků. Přijďte se podívat!

PORG

Jednotná přijímací zkouška 2019

Jednotnou přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia z českého jazyka a matematiky organizuje od roku 2017 stát. V roce 2019 se ní přihlásilo více než 19 tisíc páťáků (čj - 19 311, mat 19 321). Mezi mini bylo i více než 60 žáků z naší základní školy v Krči a v Ostravě. Ve srovnání s ostatními žáky pátých tříd si nevedli vůbec špatně. Podívejte se na následující graf, který srovnává průměrné % skóre.

 

CEFR

Cambridge zkoušky 2018/19

Gymnázium Nový PORG je držitelem certifikátu Exam Preparation Centre, každý rok organizujeme ve spolupráci s Britskou radou standardizované cambridgeské zkoušky. Ve školním roce 2018/2019 úspěšně složilo nejvyšší zkoušku Proficiency (CPE) na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) rekordních 29 studentů kvinty, z nichž 8 studentů absolvovalo dokonce s vyznamenáním. Ostatní studenti kvinty složili zkoušku CAE/Advanced na úrovni C1, šest z nich absolvovali s vyznamenáním, tj. na úrovni C2.

34 žáků pátých tříd naší základní školy úspěšně složilo zkoušku PET for Schools na úrovni B1, která odpovídá požadované úrovni státní maturity. Z toho 12 žáků absolvovalo zkoušku s vyznamenáním a získalo certifikát na úrovni B2, tři žáci získali certifikát na úrovni A2. 

PORG Basket ve školním roce 2019/2020

Školní basketbalový tým vstupuje do nové sezóny s těmito družstvy:

PORG Basket - aktualizovaný rozpis tréninků ve školním roce 2019/2020

PORG ART

PORG ART

Tématem letošní soutěže PORG ART jsou přírodní ŽIVLY (voda, oheň, země, vzduch) Soutěžit můžete ve třech věkových kategoriích:

žáci ZŠ studenti gymnázia učitelé

ve dvou uměleckých disciplínách:

literatura - odevzdáváte text v rozsahu maximálně dvě normostrany (poezie nebo próza) výtvarné umění  - odevzdáváte jedno dílo, popř. jedno dílo složené z více částí - polyptych (malba, kresba, 3D, fotografie)

Magic PORG

Květinová slavnost základní školy: 26. června 2019 od 15:00.

zahájení školního roku

Dostavba a rozšíření Nového PORGu

Dopis předsedy Správní rady PORG Dr. Martina Romana rodičům Nového PORGu o dostavbě a rozšíření školy.

Vážení a milí rodiče, 

i přes moji aktuální snahu „obout se do bot“ našich studentů a vyzkoušet si studium na Cambridge, mým hlavním životním cílem, ve kterém nepolevuji, je zdokonalování vzdělávání na Novém PORGu. Nejsem ve své snaze sám. Naše škola má kvalitní tým učitelů, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a dál se vzdělávat. 

Z akademických výsledků našich studentů i z informací, jak úspěšně studují na skvělých univerzitách, je zřejmé, že se nám daří naše cíle uskutečňovat. Nový PORG opouštějí naše děti jako vzdělaní, sebevědomí a kriticky myslící mladí lidé s perfektní angličtinou. 

Logickým důsledkem zlepšování naší školy je trvale se zvyšující počet zájemců o studium na základní škole i na gymnáziu. Vím, jak stresující je pro děti i pro Vás, rodiče, proces přípravy i samotné přijímací zkoušky na gymnázium, které předepisuje zákon a my nemáme možnost je obejít. 

Vzhledem k moratoriu na povolování dalších tříd osmiletého gymnázia jsme se rozhodli od září 2022 otevřít postupně 6. až 9. třídu základní školy Nový PORG. Děti, které nebudou pokračovat z jakýchkoliv důvodů na osmiletém gymnázium, budou moci dokončit ve vysokém standardu vzdělání na své základní škole a hlásit se později na čtyřletá gymnázia nebo jinou střední školu, případně přestoupit do kvinty Nového PORGu, kde se tradičně uvolňuje několik míst. 

V souladu s touto strategií otevíráme od školního roku 2019/2020 tři první třídy. Chceme dát více dětem možnost získat výborné vzdělání. Vzhledem k nárůstu počtu žadatelů na téměř šestinásobek to nebude znamenat kompromis z pohledu nadání dětí, které budeme ke studiu přijímat. Pro prvňáčky máme vybranou skvělou paní učitelku i jednu volnou třídu. Přijímání do dalších tříd v příštích letech je závislé na dostavbě školy, respektive přízemního pavilonu A o dvě patra (dlouhá spojovací chodba s třídami), na kterém intenzivně pracujeme. Po dostavbě otevřeme najednou první, druhou, třetí a šestou třídu základní školy a postupně budeme naplňovat další. První verze architektonické studie i statický posudek jsou hotové, dvoupodlažní nástavba je v souladu s územním plánem. 

Reálný termín otevření základní školy Nový PORG je září 2022, v případě hladkého průběhu stavebního řízení září 2021. Spolu s rozšířením školy dojde i k řešení dopravní situace. Vybudujeme vedlejší cestu ve spodní části dopravního hřiště tak, aby Vám usnadnila ranní vykládání dětí. Zvýšení počtu tříd základní školy bude doplněno prostorovým i personálním rozšířením družiny a programové nabídky kroužků. Posílí, jak věřím, už dnes skvělý basketbalový tým. Dostavba školy nebude mít vliv na výši školného. Bude financována z prostředků Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG. Bude realizována v průběhu letních prázdnin a nijak se nedotkne současných studentů. 

Vážení a milí rodiče, věřím, že rozšíření naší školy se setká u Vás se stejně pozitivní odezvou jako změny, které jsme uskutečnili v posledních letech. Za všechny mohu zmínit vylepšování osnov, změny v hodnocení studentů, zavádění pravidel pro lepší vnitřní fungování školy, aktivity pro zvýšení bezpečnosti a spokojenosti studentů, nový formát třídních schůzek a investice do modernizace učeben a volnočasových prostor. Na Nový PORG si studenti chodí plnit sny. Já i moje žena cítíme od začátku obrovskou zodpovědnost a upřímnou radost, když se Vašim dětem daří své sny uskutečnit.  

Se srdečným pozdravem a poděkováním za důvěru, že jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali Nový PORG 

Dr. Martin Roman

Čteme společně

Studenti gymnázia a nejmladší žáci základní školy, terciáni a prvňáčci, se v březnu setkají, aby celý týden společně četli. 

načíst další