PORG ART 2020: Návraty

Zúčastněte se tradiční prázdninové umělecké soutěže PORG ART, jejímž tématem jsou letos NÁVRATY!
PORG ART nabízí umělecké soutěžení v rámci čtyř věkových kategorií:
  • žáci ZŠ
  • studenti nižšího gymnázia
  • studenti vyššího gymnázia
  • učitelé

K výběru jsou tři umělecké formy:

  • literatura – text v max. rozsahu dvě normostrany (poezie nebo próza)
  • výtvarné umění (malba, kresba, 3D, fotografie) – jedno dílo, popř. jedno dílo složené z více částí
  • multimédia (divadlo, zpěv, tanec) – video do 3 minut délky a max. objemu 500 MB

Na vaše soutěžní práce se těší PORG ART team - Nela Uhlířová, Sára Bystrovová, Markéta Hauferová a Lily Kucker & Olga Vršková, Petra Michopulu, Pepa Nechvátal.

Autorkou letošního plakátu je Nela Uhlířová ze sexty B:
PORG ART 2020