Marie Vlasatá

Vzdělání

2004 - 2010 PedF UK, Praha - speciální pedagogika - učitelství

Praxe

2011 - 2016 ZŠ Poláčkova, Praha - učitelka 1. stupně, speciální třída pro děti s poruchami chování
2010 - 2011 ZŠ Vinohradská, Praha - učitelka 1. st.

Důležité kurzy

  matematika prof. Hejného
  výcvik v taneční a pohybové terapii

Zájmy

Příroda, cestování, tanec, turistika, hudba