Harmonogram školního roku 2018/19

Možnost stažení harmonogramu do svých kalendářů (iCalendar)

  Událost: Od: Do:
Dny otevřených dveří Den otevřených dveří 17. leden 2019, čtvrtek, od 16:00 hodin 17. leden 2019, čtvrtek
Hodnocení Vysvědčení 30. leden 2019, středa 30. leden 2019, středa
  Vysvědčení 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Pololetí 1. pololetí - začátek 3. září 2018, pondělí 3. září 2018, pondělí
  1. pololetí - konec 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  2. pololetí - začátek 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  2. pololetí - konec 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Prázdniny Podzimní prázdniny 29. říjen 2018, pondělí 30. říjen 2018, úterý
  Ředitelské volno 31. říjen 2018, středa 31. říjen 2018, středa
  Vánoční prázdniny 24. prosinec 2018, pondělí 2. leden 2019, středa
  Ředitelské volno 3. leden 2019, čtvrtek 4. leden 2019, pátek
  Ředitelské volno 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  Pololetní prázdniny 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  Jarní prázdniny 11. únor 2019, pondělí 15. únor 2019, pátek
  Velikonoční prázdniny 18. duben 2019, čtvrtek 22. duben 2019, pondělí
Přijímací řízení Uzáverka přihlášek 1. březen 2019, pátek 1. březen 2019, pátek
  Zápis na ZŠ 30. březen 2019, sobota 31. březen 2019, neděle
Svátek Státní svátek 28. září 2018, pátek 28. září 2018, pátek
  Státní svátek 28. říjen 2018, neděle 28. říjen 2018, neděle
  Státní svátek 17. listopad 2018, sobota 17. listopad 2018, sobota
  Státní svátek 1. květen 2019, středa 1. květen 2019, středa
  Státní svátek 8. květen 2019, středa 8. květen 2019, středa
Školní akce Přihlašování do kroužků a družiny 13. srpen 2018, pondělí 19. srpen 2018, neděle
  10 let Nového PORGu 15. září 2018, sobota 15. září 2018, sobota
  Cultural week (Muzikál) 10. červen 2019, pondělí 14. červen 2019, pátek
  Květinová slavnost 26. červen 2019, středa 26. červen 2019, středa
Školy v přírodě Letní školy v přírodě 20. květen 2019, pondělí 24. květen 2019, pátek
  Exkurze a výlety 17. červen 2019, pondělí 21. červen 2019, pátek
Třídní schůzky Třídní schůzky - 1. ročník 6. září 2018, čtvrtek 6. září 2018, čtvrtek
  Individuální třídní schůzky 5. listopad 2018, pondělí 9. listopad 2018, pátek
  Individuální třídní schůzky 12. listopad 2018, pondělí 16. listopad 2018, pátek
  Individuální třídní schůzky 25. březen 2019, pondělí 29. březen 2019, pátek
  Individuální třídní schůzky 1. duben 2019, pondělí 5. duben 2019, pátek

Školní psycholog

Mgr. Lenka Tichotová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na psychologa například mohou obrátit studenti:

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na psychologa například můžou obrátit rodiče:

 • Dceři se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak jí můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že mojí dceru něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery.
 • Myslím si, že by mému synovi prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Rodičům poskytujeme základní 1-2 základní konzultace tématu zdarma. Pokud věc vyžaduje další péči, můžeme doporučit odborníky, kteří vám v řešení pomohou. Termín konzultace je vždy třeba předem domluvit.

Výchovný poradce

Petra Jindrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mohu pomoci:

rodičům:

 • zorientovat se ve výukových obtížích dítěte
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto obtíží
 • připravit (ve spolupráci s učiteli) individuální vzdělávací plán žáka
 • zorientovat se ve výchovných problémech
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto problémů
 • s orientací v nabídce ZŠ při přechodu žáka po ukončení prvního stupně naší ZŠ na druhý stupeň jiné ZŠ
 • vyhledat odbornou pomoc mimo školu

učitelům:

 • se základní orientací ve výukových/ výchovných obtížích žáka
 • se zvládáním konkrétních obtíží ve výuce / v chování + s aplikací postupů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou přímo v hodinách
 • se stanovením dlouhodobé strategie při zvládání těchto obtíží
 • s komunikací s rodiči a odborníky mimo školu
 • s přípravou a zpracováním individuálního vzdělávacího plánu

Formy pomoci:

 • zodpovězení jednoduchých dotazů emailem;
 • jednorázová osobní konzultace;
 • opakované konzultace k nastavení postupu řešení, monitorování průběhu a dořešení problému

Akademie rodičovství

Tři nejčastější situace, které trápí rodiče. I děti.

“Proč POŘÁD jen sedíš u tabletu!” “Ty mě snad VŮBEC neposloucháš!” “Dokud nezačnu křičet NIC se neděje, ale já na ně nechci křičet!” 

Není vám to povědomé? “Rodičům, kteří přicházejí k nám do Akademie rodičovství, dělají tyto situace starosti nejčastěji” říká lektorka Katka Novotná z Akademie rodičovství. “Děti ani rodiče často nevědí, jak je řešit. Trápí se a vznikají mezi nimi bariéry. Nabízíme rodičům jiný způsob komunikace a pohled na jejich děti. Tím se naučí najít k dětem cestu.” dodává její kolegyně Iva Kyselá. 

Že má jejich práce smysl dokládají sami rodiče. “Pletl jsem si příkazy s dohodami a moje potřeby s potřebami dětí.” říká jeden z absolventů projektu. Další dodává: “Je až neuvěřitelné, jak snadné je řešit problémy, když se na ně podíváte z jiného úhlu.” 

Vzhledem k tomu, že se kurzy Akademie rodičovství loni setkaly s velkým úspěchem, můžete i letos využít tuto příležitost a osvojit si nové trendy ve výchově a vývojové psychologii. Kurzy jsou určeny především pro rodiče, kteří mají dobré vztahy se svými dětmi a chtějí, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

Školní vzdělávací plán

Nový PORG je základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Učitelský sbor je proto složen rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.

Nový PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali rozlišit a respektovat různé role, se kterými se ve svém životě setkávají nebo budou setkávat, aby vnímali potřeby druhých i sebe sama a aby uměli spolupracovat ve skupině a týmu. Naší nejvyšší ambicí je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol mají velký náskok v angličtině, kterou se učí již od první třídy. Angličtinu jsou zvyklí používat i jako nástroj pro další učení, jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale fatální je – bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky mj. ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě žáků. Seznamy doporučených knih pro první, druhou a třetí, čtvrtou a pátou třídu. Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny zbytkové.

Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa – děti nesmyslně nepřetěžujeme.

PŘEDMĚT 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 20
Matematika 4 4 4 5 5 22
Prvouka 1 2 3     6
Člověk ve světě       3 3 6
Workshop 1 2       3
Music     1 1 1 3
Drama     2 2 2 6
Výtvarná výchova     1 1 1 3
ICT         1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
CELKEM: 20 22 25 25 26 118

Podbarvené hodiny jsou vyučovány v angličtině. V hodinách Anglického jazyka jsou žáci děleni do skupin dle dosažené úrovně.

 

Charakterisktika školy
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Podrobné koncepce jednotlivých předmětů

Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Prvouka a Člověk a jeho svět
Matematika Workshop ICT Výtvarná výchova

Družina

družina

Harmonogram provozu:

Družinka je ve školní dny otevřena vždy ráno  od 7:30 do 8:20 a odpoledne od 13:00 do 17:30. Pouze v pátek odpoledne je provoz družinky zkrácený a družinka zavírá v 16:30.

Kontakt:

Josef Nechvátal - vedoucí školní družiny a volnočasových aktivit

e-mail: nechvatal(zavináč)novyporg.cz

telefon do školní družiny: 608 448 023 (13:00 - 17:30 hod.)

Nabídka kroužků a rozvrhy ve školním roce 2018/19:

Nabídka a rozvrh kroužků družiny otevíraných ve školním roce 2018/19 (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Přehled kroužků mladší žáci a přehled kroužků starší žáci.

Přehled vedoucích kroužků.

- Školní basketbalový tým pokračuje ve svém působení. Zájemci kontaktujte prosím vedoucí klubu Claudii Posuchovou (posuchova(zavináč)novyporg.cz). Do letošní sezóny Basket PORG vstupuje s následujícími družstvy.

- Všem milovníkům královské hry je určen ŠK PORG, který stále přijímá další zájemce především z řad dětí a mládeže. Z pohledu mládežnické základny se klub řadí mezi největší v Praze.

Omluva z kroužků:

Absence z kroužků musí být řádně omluvena.
Omluvenky odesílejte vedoucímu volnočasových aktivit - nechvatal(zavináč)novyporg.cz
(do kopie, prosím, vždy přidávejte vedoucího kroužku)

Čipový systém:

Od září 2018 bude na Novém PORGu z důvodu zvýšené bezpečnosti při odchodu dětí z družiny a vydávání dětí oprávněným osobám zaveden nový vyzvedávací systém.

Přihlašování:

Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat přes systém - Škola OnLine od pondělí 19. srpna 2019, 8.00 hod. do pátku 23. srpna 2019, 20.00 hod. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí)

Instrukce pro přihlašování do družiny a kroužků.

Základní principy:

Z hlediska fungování družinky je naším záměrem především její co nejužší napojení na  potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů. Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družinky není povinnou součástí školní docházky. Pokud se k ní však žák přihlásí, stává se pro něj závaznou a případná absence musí být řádně omluvena. S návštěvou školní družinky nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Přihlášení a docházka:

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družinky podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družinky se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole.  Vyzvedávat děti je možné vždy v době mezi jednotlivými bloky a po 16:25 již  zcela individuálně. Bez doprovodu mohou družinku opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.