První třídy v Botanicu

Ve čtvrtek první třídy jely na celodenní výlet do středověké vesnice Botanicus. Děti se seznámily s mnoha řemesly a vyrobily si např. minci, mýdlo nebo si vyzkoušely rýžování zlata.

Max Filip Kuba