Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na gymnáziu PORG Libeň se ve školním roce 2019/2020 konají vždy v sobotu od 10:00 do 16:00 v následujících termínech: 9. listopadu 2019 a 18. ledna 2020.

Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

PL DOD 2019 20

Přípravné kurzy

Přihlašování na přípravné kurzy probíhá od 24. září do 17. listopadu 2019.
Cena kurzu je 3.500,- Kč. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme do týdne emailem. 
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 zahajujeme pro pražské zájemce přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium. V deseti devadesátiminutových lekcích (5x Čj, 5x Ma) zopakujeme vše podstatné a přiblížíme si zkouškové strategie. 

Termíny: 5. 12., 12. 12., 16. 1., 23. 1., 6. 2., 13. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. (vždy čtvrtek od 16.15 do 17.45 hod. na PORGu Libeň, Lindnerova 3, Praha 8)

Přijímačky nanečisto

Hlásíte se na osmileté gymnázium? Chcete si vyzkoušet způsob testování, typy úloh, časové rozložení zkušebního dne?

Přijďte v sobotu 25. 1. 2020 od 9,00 hodin na přijímačky nanečisto.

Konat se budou v budově školy Pod krčským lesem 25 a cena je 300 Kč za celou zkoušku včetně podrobné zpětné vazby. Zkoušky budou kopírovat průběh přijímacích zkoušek na PORG/Nový PORG. Budou se skládat ze státních testů z českého jazyka a matematiky a školní zkoušky z obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Jednorázovou platbu provedou žáci v hotovosti u vstupu do školy v den konání přijímaček nanečisto.  

Přihlášky zasílejte na adresu: nabor(at)porg.cz.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 17. 1. 2020 ve 13,00 hodin.

Přihláška do všech ročníků

Přijímáme žáky z pátých tříd základních škol. Přijímací řízení probíhá každoročně v dubnu. 

Termín přijímací zkoušky: 1. termín - čtvrtek 16. dubna 2020 na Novém PORGu (Krč), 2. termín - pátek 17. dubna 2020 na PORGu Libeň.

Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů a anglický jazyk. Detailní kritéria přijímacího řízení zveřejníme v lednu 2020.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2020 ve 12:00.

Přihlášku se všemi náležitostmi (+ další informační materiály navíc) získáte:

 • ve škole (pracovní doba úřadu: po-pá 7:30 - 15:00)
 • při dnech otevřených dveří
 • vše zdarma zašleme na Vámi udanou adresu (ozvěte se na "Kontakty").
 • stáhnutím z internetu

Přihláška PORG Libeň:

Elektronická přihláška do primy (elektronické přihlašování bude umožněno od 1. února 2020)

Elektronická přihláška do vyšších ročníků

Státní formulář přihlášky:

pdfStátní_přihláška.pdf

Smlouva (vyplní se po přijetí studenta):

pdfSmlouva_o_studiu_PL.pdf

Smlouva (vyplní se po přijetí studenta):

docxSmlouva_o_studiu_PL.docx

Přihlášky prosím odevzdejte dvě: státní v papírové podobě a interní v elektronické podobě.

Všichni přijatí uchazeči mají zhruba dva týdny po zkouškách možnost od smlouvy o studiu bez udání důvodu (a bez jakéhokoli storna) odstoupit (viz smlouva).

Uchazeči o místa ve vyšších třídách jsou evidováni ve školní databázi a čekají na případné uvolnění místa ve třídě. Doplňovací přijímací řízení se tak vypisuje nepravidelně, zpravidla v období kolem letních prázdnin. Velký význam přikládáme tomu, aby ještě před přijímací zkouškou mohli potenciální budoucí studenti i jejich rodiče získat maximum informací o naší škole, a mohli se tak odpovědně rozhodovat o osudu svého dítěte v dlouhém období osmi let.
Při dnech otevřených dveří se snažíme o maximální otevřenost, rodiče i jejich děti mají možnost hovořit se současnými studenty i učiteli. Každoročně využije několik rodičů nabízenou možnost přijít se podívat do školy i v době řádného vyučování a strávit jednu či několik hodin přímo v některé ze tříd.

Kontaktní osoba pro gymnázium PORG  Libeň - Mgr. Andrea Výšková, ředitelka školy: tel. 774 224 414; vyskova(at)porg.cz

nebo vedoucí náboru pro pražské PORGy - Barbora Pavelková, nabor(at)porg.cz; tel. 777 923 715

Jak správně přihlášku vyplnit?

Strana 1

 • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium
 • Lékařské potvrzení: není potřeba 
 • podpis uchazeče
 • podpis zástupce

Strana 2:

 • vyplnit IZO školy (základní školy, která vydala vysvědčení) 
 • převod klasifikace - podle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 51, odstavec 3:...Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
 • podpis a razítko Vaší domovské školy

Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v úřadu v Libni nebo v Krči nebo pošlete doporučenou poštou. 

Přijímací testy

Testy z posledních zkoušek nanečisto naleznete níže.

Přijímačky nanečisto v roce 2019

pdfOSP část 1  pdfOSP část 2 

pdfCermat_čj pdfCermat_mat