Lucie Bogišová

Vzdělání

2013 - 2018 HAMU, obor Hudební teorie (MgA.)
2011 - 2015 Pražská konzervatoř, hra na klavír
2007 - 2011 Pražská konzervatoř, hra na klarinet
  absolvování např. mezinárodních klarinetových kurzů v Domažlicích, Interpretačních kurzů v Litomyšli (klavír), či pravidelná účast na hudebně teoretických konferencí

Praxe

  tvorba koncertních slov pro Pražskou filharmonii a Akademické komorní sólisty
  publikační činnost ve sborníku "Živá hudba"
  příprava studentů k přijímacím zkouškám na Pražskou konzervatoř k všeobecné části talentové zkoušky (hudební nauka)
  doučování hudebně teoretických předmětů (harmonie, kontrapunkt, hudební formy)
  pedagogická praxe na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, ZUŠ (výuka v septimě a oktávě)
  organizace a účinkování na hudebních akcích pro domovy pro seniory

Zájmy

 Klavírní doprovod, koncerty a hudební festivaly, zdravý životní styl, interiérový design, četba a film