Výchovné poradenství a rozvoj osobnosti studentů na PORGu

Oblast prevence

Jednou z výhod a studenty, rodiči i učiteli oceňovaných skutečností PORGu Libeň je přátelská atmosféra malé školy. Akcemi, které studenti, učitelé a rodiče podnikají společně – školami v přírodě, seznamovacím pobytem septimy a primy, zahajovacím piknikem, Vodní slavností, Vánočními trhy, výlety, vzájemnými sportovními utkáními, aktivitami studentské Čajovny apod. jsou silně podporovány a posilovány pozitivní vztahy, spolupráce, důvěra a respekt. Tyto „živé akce“ považujeme za hlavní výchovný nástroj a přirozenou prevenci rizikového chování.

Nespoléháme však pouze na ně. Každá třída absolvuje v průběhu studia cyklus přednášek a aktivit. Tyto aktivity jsou upravené na míru každé třídě. Akce připravuje  společnost  Jules a Jim, http://www.julesajim.cz/ (JaJ) a Fokus, http://www.fokus-praha.cz/ a  PPP Praha 7-8 http://www.ppppraha7a8.cz/.  Akci vždy předchází porada lektora spolupracující společnosti s třídním učitelem, případně výchovnou poradkyní. Každá akce je třídním a výchovnou poradkyní zhodnocena. Pozorně nasloucháme i zpětné vazbě od studentů a akce se snažíme přizpůsobit tak, aby studentům byly užitečné a pomohly jim.

Přednášky jsou organizovány tak, aby co nejméně zasahovaly do výuky – tj. v době, kdy by odpadala výuka: v době seznamovacího kurzu, lyžařského kurzu, maturit a podobných příležitostí.

Také učitelský sbor každoročně absolvuje přednášku a konzultaci na téma Jak pracovat se třídou, jak poznat a řešit problémy studentů (společnost JaJ nebo PPP).

Oblast řešení problémů

Atmosféra ve škole, společné akce, vzájemná důvěra, společná sborovna napomáhá také odhalit a řešit případné výchovné a osobní problémy studentů.

Pokud zaznamenáme problémy, ať už v učení, chování, vztazích, postojích nebo duševním rozpoložení studenta, problém řešíme ve spolupráci s rodiči, v závažnější situaci škola žádá o pomoc psychologa PPP nebo spolek Jules a Jim. Při akcích žáci poznávají lektory JaJ, proto pro ně může být v případě stížností a nepohody (konflikt ve třídě, s učitelem, nespravedlivý přístup, ubližování apod.) snazší kontaktovat někoho z této organizace namísto dospělých osob ve škole. 

Psycholog pro naši školu za PPP je Mgr. Radka Žáková, https://www.ppppraha7a8.cz/

Výchovnou poradkyní školy je Magdalena Janichová:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; +420 606253160

Pro studenty i rodiče je k dispozici školní psycholožka PhDr. Klára Hyjánková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednat se lze na konzultace mailem nebo přes systém ŠOL

Program přednášek a aktivit cyklu „POT“  (Prevence, osvěta, teambuilding)

Prima

Seznamovací výjezd pod patronátem septimánů;  třídní primy a septimy; září (3dny)

Pro rodiče seminář s paní školní psycholožkou: Jak podpořit studenty při přechodu ze ZŠ na PORG,

Společná práce na Jarním přírodovědném projektu; učitelé IP

Společná práce na Divadelním představení primy; učitel ČJ

Sekunda

Prevence šikany a budování dobrých vztahů ve třídě; workshop JaJ (6 hod)

Projekt miminko; biologie, výtvarná výchova;  učitel Bi a JaJ (6 hod přednášky + týden „péče“)

Tercie

Típni to! přednáška proti kouření JaJ (2 hod)  - září

Seminář s odborníkem na poruchy příjmu potravin

Společná příprava Vodní slavnosti; rodiče, studenti a třídní učitel

Kvarta

Přijímání jinakosti; workshop JaJ (3 hod); leden

Co dostáváte s OP; přednáška o trestněprávní odpovědnosti; učitel SPV (2 hod); leden

Kvinta

Alkohol a marihuana; přednášky; JaJ (2+2 hod); leden a květen

Partnerské vztahy nedělá JaJ, ale porodník a gynekolog a IFSMA- studentská organizace mediků

Blázníš? No a! workshop; Fokus; (5 hod); květen

Sexta

Přednáška a diskuze s HIV nemocným z Domu světla

Příprava seznamovacího pobytu pro primu, workshop; třídní + JaJ; (5 hod); červen

Septima

Evaluace Běstviny; workshop; JaJ (2 hod) září

Psychohygiena a relaxační techniky; workshop; JaJ (2x2 hod) leden

Oktáva

Osobnostní profil a profesní směřování; workshop; JaJ (4 hod)

Společná příprava maturitního plesu; třídní učitel, vedení školy