Maturita

Informace k maturitě v roce 2020 na PORGu Libeň jsou k dispozici v připojeném souboru.

Podrobnosti/okruhy k jednotlivým zkouškám: čeština (soupis četby k maturitěpodrobnosti k profilové slohové práci), angličtina (seznam okruhů k pís a úst. zkoušce), němčina (seznam okruhů k pís. a úst. zkoušce), francouzština (seznam okruhů k pís. a úst. zkoušce), matematika a matematická studia (seznam okruhů k pís. a úst. zkoušce), dějepis (seznam okruhů a kritéria hodnocení seminární práce), zeměpis (seznam okruhů k ústní zkoušce), biologie (seznam okruhů k ústní zkoušce), fyzika (seznam okruhů k ústní zkoušce), chemie (seznam okruhů k ústní zkoušce), dějiny umění (seznam okruhů k ústní zkoušce), základy společenských věd (seznam okruhů k ústní zkoušce).

Všeobecné informace k maturitní zkoušce naleznete na www.novamaturita.cz.