Školní vzdělávací plán

Učební plán naší školy vychází z principu Rámcového vzdělávacího programu. PORG  má vlastní, Ministerstvem školství schválenou, vzdělávací koncepci již od  devadesátých let. Takzvaný "Školní vzdělávací program" jsme tedy vytvořili s  desetiletým předstihem. Podle našeho školního vzdělávacího programu "Škola pro 21. století" se  vyučuje od školního roku 2007/2008 (upravená verze je platná od 1. září 2014, dodatek číslo 2), koncepce jednotlivých předmětů jsou pružně aktualizovány.

Osmileté gymnázium především umožňuje dát různým předmětům více prostoru.

Jako hlavní cizí jazyk vyučujeme angličtinu a v primě si k ní studenti volí další jazyk: němčinu, nebo francouzštinu. Při výuce jazyků se studenti dělí  ve třídě do skupin podle úrovně znalostí. Ve všech třídách vyučuje částečně angličtinu zahraniční lektor  s pedagogickým vzděláním. Studium hlavních jazyků připravuje zároveň k mezinárodním zkouškám "FCE", "CAE" (aj), "Goethe-Zertifikat" (nj) a "DELF" (fj).

Součástí učební náplně je od kvinty široká nabídka volitelných předmětů, které se vyučují formou seminářů. V nabídce vychází škola vstříc zájmu studentů.

V kvartě a kvintě si studenti volí jednu z estetických výchov (hudební, výtvarná, dramatická). Výuku estetických výchov doplňuje předmět Dějiny umění.

Od kvinty si studenti také volí z několika typů výběrového sportu (aerobik, florbal/fotbal, basketbal/volejbal, jóga), plavání a sportovní lezení jsou povinné vždy v kvintě.

Způsoby hodnocení studenta v jednotlivých pololetích
Požadavky na formu seminárních prací
Přehled souhrnných zkoušek
Organizace ročníkových zkoušek

Rozpis vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách pro nižší gymnázium

PŘEDMĚT I II III IV
čeština 4 4 4 4
angličtina 5 4 4 4
němčina
francouzština
1 2 3 3
dějepis   2 2 2
KEK 4      
občanská výchova      1  
zeměpis   2 2 2
matematika 4 4 4 4
fyzika   2,67 2,67 2,67
chemie   2,67 2,67 2,67
biologie   2,67 2,67 2,67
integrovaná přírodověda 4      
informační technologie 1      
estetická výchova 2 2 2 2
úvod do dějin umění       1
cizí jazyk a umění 1      
tělesná výchova 2 2 2 2

Osnovy jednotlivých předmětů platné pro maturitní ročníky 2022/23 a následující 

Čeština Angličtina Další cizí jazyky (němčina a francouzština) Společenské vědy
Matematika Fyzika Chemie Biologie
Zeměpis Informatika Umění a kultura Tělesná výchova

Rozpis vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách pro vyšší gymnázium ve školním roce 2019/20

PŘEDMĚT V VI VII VIII
čeština 4 3 4 4
angličtina 4 3 4 3
němčina
francouzština
3 2 4 3
latina 2      
dějepis 2 2 2 2
společenské vědy   7 3 4
zeměpis 2 2    
matematika 4 2 4 4
fyzika 2 2 2  
chemie 2 2 2  
biologie 2 2 2  
informační technologie 2      
estetická výchova 2 2 2  
tělesná výchova 2 2 2 2
volitelné předměty 0 2 4 6

Osnovy jednotlivých předmětů platné pro maturitní ročníky 2019/20 a 2020/21

Angličtina Biologie Chemie Dějepis
Dramatická výchova Dějiny umění Hudební výchova Výtvarná výchova
Francouzština Fyzika ICT Integrovaná přírodověda
KEK Latina Matematika Němčina
Občanská výchova Ekonomie Filozofie
Občanská odpovědnost
Právo Tělocvik Zeměpis Čeština