COLLEGIUM PERIPATETICUM: Manýrismus a baroko

Komentovaná vycházka s Alešem Rolečkem.

sraz: v 10:30 před Schwarzenberským palácem.

manyrism