Collegium peripateticum - Václav IV. a Krásný sloh

Výstava o císaři a králi Václavu IV. a o tzv. krásném slohu s komentářem Aleše Rolečka.

krasnysloh

vaclav4