Šachový kodex

 Kodex FAIR PLAY pro hráče ŠK PORG

Mějte rádi šachy a najdete v nich opravdové přátele!

GENS UNA SUMUS!

ODVAHA
Šach je sport pro odvážné. O vítězství a prohře rozhoduješ pouze Ty a Tvůj soupeř. Neexistuje žádná výmluva – nerozhoduje materiál, počasí nebo výkon rozhodčího. Buď odvážný a klaď si vyšší cíle. Když je soupeř silnější, bojuj a předčasně se nevzdávej. Nikdy svého soupeře nepodceňuj, ani když je slabší. Nenech se porážkami odradit a na šachovnici bojuj jako lev!

ČESTNOST
Buď čestný k sobě i svému soupeři. Výhra je cenná, ale není-li vítězství v rámci fair play, je bezcenné. Můžeš lehce přijít do pokušení a podvádět, ale to nemá cenu. Čestná porážka Tě ctí víc, než podvodné vítězství. Fair play dokazuje odvahu a čestnost, a přináší přízeň i zábavu.

CHOVÁNÍ
Hraj každou partii tak, abys vyhrál. Všechno ostatní je podvod na Tobě, na Tvém klubu, na Tvém soupeři a na divácích. A chovej se tak, i když stojíš v partii hůře. Drž se těchto zásad i tehdy, máš-li na šachovnici vyhranou pozici. Nauč se vyhrávat, a nauč se i prohrávat! Tím si zasloužíš respekt.

RESPEKT A ÚCTA
Jednej s ostatními hráči, rozhodčími, pořadateli, fanoušky a diváky s úctou a respektem. Bez soupeře není žádná hra! Nepodceňuj výkony hráčů, snaží-li se a přistupují-li ke hře vážně. Respektuj sílu svého soupeře, zejména když jsi prohrál. Důstojně mu k jeho vítězství pogratuluj. Svým chováním tak získáš větší respekt. Pravda o Tobě – jak jsi velký – se ukáže až na konci partie. Buďte sportovci: radujte se, jestliže vyhrajete a nezoufejte při prohře. Pomyslete si vždycky, že napříště to může být opačně. Každou partii, zvláště prohrané, po hře se soupeřem kriticky rozeberte. Sebekritické zhodnocení a analýza sehraných partií je nejlepší metoda zdokonalení.

PŘÍSTUP A ANGAŽMÁ
Zapoj se aktivně do našeho klubu i našeho týmu. Upozorňuj na nečestné chování, a dozvíš-li se o podvodu, nepřehlížej to! Pomáhej ostatním, mladším a slabším, kteří se neumí proti nečestnému chování bránit.    

POZORNOST A OHLEDUPLNOST
Při partii buď klidný a pozorný. Koncentruj se na partii a neruš soupeře. Buď ohleduplný ke slabším a upozorňuj je na jejich slabiny.

TOLERANCE
Buď otevřený k jiným názorům a stanoviskům. Chovej se tolerantně i k jiným náboženstvím a kulturám. Cti stejným způsobem lidi každého věku a pohlaví. Akceptuj také jednotlivce, se kterými nemáš stejné názory. Podpoř ty, kteří jsou diskriminováni. V šachu buď solidární a tolerantní.