Medailonky našich absolventů

Eduard Hulicius

"PORG v letech 1992-2000 mi dal skvělá léta a nejlepšíátele, naučil mě učivo ale i učit se. Otevřel mi cestu nejen ke kořenům evropské kultury a souvislostem exaktních věd, ale i cizím jazykům (díky, latino!), naučil mě nebát se vyjádřit a obhájit svůj názor. Investice do vzdělání na PORGu se mnohonásobně vyplatí. Jen je tu ten problém s lehkostí s níž my porgáni začínáme i ukončujeme akademický život - naše standardy jsou příliš vysoké."

Údaje: Mgr. Eduard Hulicius MA - kód PORG 0004, vystudoval IMS a ES FSV UK, CERIS, (nedostudoval AS FSV UK, PF UK a hist.-pol. FF UK), člen kabinetu Evropské komisařky Věry Jourové

 

Martina Kavanová

"PORG mi dal především pevnou síť kamarádů z řad studentů i profesorů a naučil mě nebát se dělat věci po svém. Nebýt PORGu, nepřihlásila bych se na univerzitu vOxfordu, kde právě studuji Experimentální psychologii. Kromě toho se právě věnuji své PR agentuře nebo třeba studentskému mentoringovému programu Yoda."

 

Patrik Plavec

"I applied to read PPE (Philosophy, Politics and Economics) at the University of Oxford. My personal statement and interview preparation were key for the success of my application. My Admissions Counselor arranged interview preparation sessions with former Oxbridge students whom I could also ask for feedback on my personal statement. With their help and guidance I was able to reach and successfully pass the interview stage and start my studies in Oxford last year."

 

Lukáš Černý

"Nový Porg mne velice dobře připravil na IB zkoušky a myslím i také do dalšího studia. Byl pro mne i velkou oporou v procesu žádání o přijetí na zahraniční univerzity. Obzvlášť si vážím individuálního přístupu školy k nám studentům. Vždy jsem věděl za kým jít a většina profesorů rozuměla tomu, kam směřuji a snažila se mi v tom co nejvíce pomoci a dále mne motivovat."

University of Edinburgh – Mathematics and Computer Science

 

Barbora Řepová

"PORG mi pomohl se všeobecným rozhledem, s možností využít PVK se zaměřením na přípravu na zkoušky na LF, nezanedbatelná je také jazyková příprava, všeobecný přehled je na PORGu samozřejmostí a u řady pohovorů je velkým benefitem. Na PORGu jsem chodila na biologický PVK, který mi pomohl si vybrat medicínu, i když to jsem věděla od malička. Studovala jsem na 3. LFUK, obor Všeobecné lékařství, v r. 2009/2010 jsem byla na stipendijním pobytu Erasmus v Lisabonu, a přesto se mi podařilo dokončit studia na LF po 6ti letech, take jsem 6.6.2011 splnila poslední státnici. Pracovala jsem 2,5 roku v IKEM v transplancentru - nefrologie a teď uz 2,5 roku pracuju ve FN v Motole na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LFUK a FN v Motole (oficiání název), jsem spoluřešitel grantu česko-norského výzkumného záměru HCENAT a hlavní řešitel grantu GAUK. Přednáším na mezinárodních sympoziích o náhradách funkce hlasu a podílím se na vývoji aplikace na hlasovou konzervaci a rehabilitaci po totální laryngektomii. Zároven sloužím na Oddělení urgentního příjmu dospělých Motol - OUPD, kde jde trošku o akčnější medicínu :)"

Zahraniční univerzity