EU studenti budou platit více za studium v UK

V důsledku Brexitu vláda Spojeného království oficiálně potvrdila, že studenti z Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska ztratí právo na stejnou výši poplatku za studium jako mají studenti z UK. Toto právo se týká všech studentů, kteří začnou studium od podzimu roku 2021.

Co toto oznámení znamená pro studenty PORGu a jak může ovlivnit jejich plány na studium v UK?

V současné chvíli můžeme s jistotou potvrdit, že oznámení o zvýšení poplatků pro studenty EU setýká hlavně studia v Anglii, kde pravděpodobně budou studenti EU platit stejný poplatek jako mezinárodní studenti (tzv. International Fees. Skotsko, Wales a Severní Irsko potvrdilo, že univerzity berou na vědomí rozhodnutí vlády a nyní aktivně přemýšlí o systému vlastních půjček a stipendií pro EU studenty.  Nicméně ani ve Skotsku již studium pro EU studenty nebude zadarmo. 

Od zaří 2021 je tedy nutné počítat s navýšením poplatku za studium na státních britských univerzitách a to v některých případech až o trojnásobek.  Pro informaci přidáváme výši poplatku pro mezinárodní studenty v roce 2020. 

Oxford University -International Fee: £25.000 – £35.000

University of Edinburgh – International Fee: £20.950

University College London - International Fee: £20.000 - £30.000