Projekt KALIBRO je jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů nástrojů pro evaluaci základních škol v České republice. Některého z testování KALIBRO se od roku 1995 zúčastnilo několik tisíc škol a byly v něm vyhodnoceny více než 2 miliony testů.
Naši žáci (a jejich učitelky) dosahují pravidelně vynikajících výsledků - ve všech předmětech mezi první desetinou škol, někdy zcela na prvním místě.

rok 2013

  1. desetina škol PORG Ostrava 3. ročník
Český jazyk od 90,0 do 81,9 85,9
Matematika od 89,8 do 74,6 77,4
Prvouka od 87,0 do 80,7 84,3
 Anglický jazyk od 93,8 do 82,6 90,2

rok 2012

  počet škol 1. desetina škol PORG Ostrava 5. ročník
Český jazyk 231 od 89,7 do 75,9 89,7
Matematika 229 od 91,1 do 67,0 84,2
Humanitní základ 120 od 79,9 do 68,2 79,3
Přírodovědný základ 131 od 90,6 do 73,5 86,0
Anglický jazyk 151 od 95,5 do 78,1 88,1