V celostátním testování NIQES (organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni studenti ve věku devátých tříd) byli studenti kvart Nového PORGu vynikající. Například v češtině bylo pouze 20 % gymnázií v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 2,7 %. Těchto úrovní naši kvartáni hravě dosáhli. 

NIQES NPG