V celostátním testování NIQES (organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni žáci pátých tříd) byli naši žáci vynikající. Například v češtině bylo pouze 13 % základních škol v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 1,1 %. Těchto úrovní naši páťáci hravě dosáhli.

PO NIQES