Science and geography at our primary!

Great news!!!!! Our primary school at PORG offers science and geography for class 4 and class 5 students! Our students are already world travelers and they will learn even more about many European countries - those that perhaps they have already visited or those that they will certainly visit in the future. The geography class in class 5 will be a fun and an interactive subject. It will expand students’ vocabulary and they will also gain a better knowledge of different cultures, traditions and much more. The children are thrilled to begin their new European journey and so are we!!!!! 

In science in class 4, we will cover the „prirodoveda” syllabus and improve our English. We will learn the names of common plants, animals and fungi in Czech and in English. We will learn about life processes, including movement, respiration sensitivity, growth, nutrition and reproduction. We look forward to learning with the goal of producing project work and displaying an experiment to the whole school, as we do with the science fair. 

……………………………………………………………………………… 

Skvělá zpráva!  

Od tohoto školního roku máme na naší základní škole dva nové předměty v angličtině! Čtvrťáci si budou užívat hodin Science, kde se budou jak teoreticky, tak prakticky věnovat houbám a rostlinám . Páťáci se mohou těšit z hodin Geography, v rámci kterých “procestují” všechny evropské státy. A na co se můžete těšit s námi? Na SCIENCE FAIR a EVROPSKÉ DNY, kde nám naši žáci své nabyté vědomosti předvedou v plné kráse. A jak jinak….než anglicky!