Započaly vánoční práce

Covid necovid, Vánoce budou. Atmosféru ve třídách dokresluje již zimní výzdoba, nástěnky se zaplňují obrázky s vánoční tématikou a na řadě jsou i přáníčka. Třeba taková, jaká tvoří páťáci s paní učitelkou Hankou. MČ

van 3 1