Student work

Hudební klauzury 2020/2021

Odkaz ke zhlédnutí: https://sway.office.com/mJCmDpkDkH7IMeQ9?ref=Link

Vystupující: Adriana GOŇO, Filip KOBĚLKA, Adéla KUNDRÁTOVÁ, Bára MACHÁČKOVÁ, Alexandra OBRACAJOVÁ, Thea SABOVČIKOVÁ, Ondřej SZKANDERA, Libuše TOMÁNKOVÁ.Pedagog: Tereza BARONOVÁ

CESTA DO HLUBIN FANTAZIE

Výstava letošních klauzurních prací žáků kvinty jsou od 9. června 2021 k vidění na chodbě školy PORG Ostrava.Vystavují: Ichnovský Marek, Landkašová Ellen, Loskot Tomáš, Matečka Michal, Muroň Ondřej, Navrátilová Magdalena, Palička Šimon, Panáč Vojtěch, Prusková Dominika, Rajchl Adam, Svozil Daniel David, Szkandera Ondřej, Zemanová Elen, Obracajová Alexandra, Pedagogové: Sieber Jiří a Herman Jaroslav

Tradiční Science Fair

Ve čtvrtek 10. 6. se uskutečnil již tradiční Science Fair. Studenti tercie prezentovali své práce v aule gymnázia. Porotu vedl vyučující předmětu Science Iain Benzie a třídní učitelka tercie Kateřina Polívková, členy poroty pak tvořili studenti vyšších ročníků, a sice ti, kteří v předešlých ročnících získali ocenění za své projekty.

Po dlouhém zvažování nakonec porota vyhlásila toto pořadí: 1. místo – Haesong Park, 2. místo – Albert Goňo, 3. místo – Ema Heřmanová.Všechny projekty byly velmi hezky zpracovány a rovněž kvalitně prezentovány

Studium v zahraničí

Studenti oktávy našeho gymnázia Pavlína Akivanova a Adam Bernatík úspěšně složili mezinárodní zkoušku TestDaf (B2-C1) z němčiny, která umožňuje studovat na univerzitách v německy mluvících zemích. Držíme palce při výběru a přejeme hodně štěstí při dalším studiu

Prvenství ve finálním kole Filozofické olympiády

Je naší milou povinností oznámit, že naše studentka septimy, Erika Vodvárková, se umístila na prvním místě Filosofické olympiády, pořádané Univerzitou Hradec Králové.Erika již v lednu postoupila do finálového kola, ve kterém se jí podařilo zvítězit! Výsledky sledujte již brzy na adrese:http://www.filosofickaolympiada.cz/Gratulujeme, Eriko!

Experience Cambridge

Ve čtvrtek 11. 2. a pátek 12. 2. se Jana Buchtová ze septimy zúčastní vzdělávacího projektu Experience Cambridge. Projekt organizuje spolek Čechů a Slováků na univerzitě Cambridge. Dva dny bude v online prostředí studovat ekonomii, bude řešit různé úkoly, psát eseje, za které získá zpětnou vazbu. Součástí programu jsou pak i přednášky ohledně přijímacího řízení na univerzitu Cambridge.

Erika se probojovala do finále Filozofické olympiády

V minulém týdnu se studentka septimy Erika Vodvárková zúčastnila 2. ročníku celorepublikové soutěže Filozofická olympiáda, kterou pořádá Univerzita Hradec Králové. Naše studentka dosáhla velmi dobrého výsledku (a to i ve srovnání s ostatními) a probojovala se mezi 17 účastníků finálového kola. Ve finále se prověří zejména argumentační dovednosti studentů a také jejich schopnost obhájit nebo vyvrátit předloženou názorovou pozici prostřednictvím eseje. Pro čtyři nejúspěšnější studenty připravili pořadatelé finanční odměnu.

PORGBOY

První vydání našeho školního časopisu je i v době coronavirové na světě! Přečíst si ho můžete jak v české, tak i anglické verzi.

Hudební klauzury 2020

Na naší cestě k závěrečným zkouškám z hudební výchovy nás potkalo několik překážek, největší z nich způsobil koronavirus. Ten nám zamezil nejen přístup do školy, ale hlavně jsme nemohli cvičit na nástroje, které mnozí z nás doma nemají. Štěstí nám sice nepřálo, ale naše paní profesorka Pobucká se nenechala zastrašit a s její podporou jsme výzvu překonali.

Náš odhodlaný tým se skládá z:Tobiáš Tobi Baran – kytarista, baskytarista, bubeníkJáchym Jáša Kuzica – co-editor, elementární komponistaAlžběta Bety Plašovská – hledačka pokladů (fotek), co-autorka úvodního slova, xylofonistkaDang Hai Phong Tom – hráč na cajon a trianglViktorie Viki Goldmannová – klavíristka, co-autorka úvodního slovaBořek Bořa Svoboda – co-editor, elementární komponistaTereza Pobucká – koordinátorka projektu

Program našich klauzur:1) Uma – Jáchym Kuzica, Bořek SvobodaPro vytvoření skladby jsme vybrali program Ableton 10 live, jelikož pro čistě instrumentální písničky je velmi přístupný a taky se s ním dá lehce pracovat. Úplně na začátku jsme zvolili tempo songu, poté jsme začali pomocí improvizace nahrávat melodii. Melodickou linku (v našem případě vytvořenou pomocí launchkey) jsme zapsali do programu. Přidali jsme k nahrávce základní bicí (čistě elektronicky hi-hat, kopák), abychom zvýraznili rytmus. Následně jsme melodii pomocí různých filtrů a hraní si s programem upravili, aby nám vše znělo pospolu co nejlépe. Poté jsme přidali zvuky do pozadí (na začátku zvuky moře, dopravy na silnici). Poté jsme přidali dodatečné detaily z launchkey do pozadí, které komplementují melodii samotnou. 

2) Should I stay or should I go – Tobiáš Baran, Bořek Svoboda, Viktorie Goldmannová

3) Valley of the shadow – Viktorie Anna Goldmannová, Alžběta Plašovská, Dang Hai Phong

4) Sweet home Alabama – Tobiáš Baran, Bořek Svoboda

5) Kvinta 2020 – Alžběta Plašovská, Jáchym Kuzica

O hledání cest do hlubin fantazie

Až jednou budou nějací slovutní pedagogičtí učenci hledat poněkud poetičtější pojmenování předmětu estetická výchova – výtvarná, možná zvolí název, který si vymysleli v roce 2020 studenti kvinty na PORGu v Ostravě pro svou prezentaci klauzurních prací – Hledání cest do hlubin fantazie. Všech třináct studentů, kteří úspěšně „graduovali“ ze zmíněného předmětu – Marek Adolf, Natálie Bahenská, Kristina Belicová, Michael Burian, Alex Dostalík, Lucie Hanková, Marcin Heczko, Tiep Le Duy, Radek Ondrášek, Květoslava Pavlíčková, Veronika Šebestová, a Ester Tušilová v průběhu svého pětiletého studia výtvarné výchovy na gymnáziu projevovalo takovou míru kreativity i řemeslné zručnosti, že jsem se rozhodl s nimi jako závěrečnou práci vytvořit rozměrnou malířskou kompozici na zmíněné téma.

Malba přece bývala kdysi královnou všech oborů výtvarného umění a matkou všech moderních uměleckých směrů od impresionismu až po surrealismus a určitě je i v konkurenci nejrozmanitějších nových médií velmi vhodnou výukovou metodou pro zvídavé studenty, kteří se chtějí dobrat k optimální volbě formy z přepestré palety všech možných tvůrčích postupů a vyjadřovacích prostředků, jimiž hýří současné výtvarné umění.„Člověk plánuje a Pán Bůh se směje“, praví moudré přísloví. Strach z vraždícího koronaviru měl velké oči. Našim odvážným tvůrčím cílům zatarasila cestu do školního ateliérů řada různých zákonných omezení a v éře pandemické byli nuceni studenti pracovat doma a já rovněž. Byl jsem nepříznivými okolnostmi přinucen improvizovat a vymýšlet pro své žáky více drobných úkolů, aby vytvářeli dílka spíše komorní povahy, z nichž by se nakonec dal sestavit smysluplný celek.

Musím upřímně přiznat, že z počátku většina studentů, jsouc zavalena množstvím úkolů z jiných, z jejich hlediska důležitějších předmětů, mé impulzy přezíravě ignorovala. Uchyloval jsem se tedy k rozmanitým lžím a strašidelným výhrůžkám: „Pokud mi nebudete posílat úkoly včas, nechám vás bez lítosti sprovodit z povrchu zemského nějakými strašlivými hrdlořezy a nájemnými vrahouny. Budete muset kvůli nesplněným úkolům z výtvarné výchovy v bujarém věku své rozpukající se mladosti opustit tento svět i s naší krásnou školou. Avšak musím vás důrazně upozornit, že od splnění domácích úkolů z distančního studia vás neomlouvá ani vaše vlastní úmrtí. Budu vás chodit strašit na onen svět, dobře vím, kudy tam vede cesta. Žije tam několik mých mrtvých všehoschopných kamarádů a ti vám budou neustále na můj popud zhasínat světlo věčné. Budou vás pořád budit z věčného spánku, jimž snad někteří usínáte již teď zaživa. Nebudete tam spát tak sladce jako zde v tom zemském ráji napohled na PORGu v Ostravě…“ Nevěřili mi. Smáli se mi. Vymýšlel jsem neuvěřitelné pedagogické lsti a léčky, za které by se nemusel stydět ani největší mág veškerých vzdělávacích i výchovných disciplín a mistr světa v pedagogice Dylan Wiliam, jenž nás pedagogy na PORGu před pár lety na své omračující přednášce vyzbrojil nikdy nehasnoucím plamenometem nápadů, jak zaujmout i ty nejlenivější studenty. Nic nepomáhalo. Moje e-mailová schránka zůstávala zoufale prázdná. Opravdu netuším, jakým zázrakem se nakonec počala zaplňovat množstvím zaslaných e-mailů, které jsem po korekcích odesílal zase zpět. Jsou pozoruhodným dokladem o vynaloženém studijním úsilí a snaze neotřelým způsobem prezentovat svou práci. Důležitým inspiračním zdrojem pro naše studenty se stala virtuální výstava IB Visual Arts 2020, která vznikla na Novém PORGu v Praze pod uměleckým a pedagogickým vedením paní kolegyně Olgy Vrškové. Čtenáře bych však chtěl varovat před přísným porovnáváním obou tvůrčích sérií. Je nutno mít na paměti fakt, že zatímco pražští maturanti předvedli po dalším následném tříletém studiu po klauzurách již suverénní výkon, jež se stal důstojným vkročením do dospělosti, jak se dříve říkávalo maturitní zkoušce, tak u našich ostravských kvintánů se jedná o první krůčky, mnohdy ještě nesmělé a pokusy leckdy i trochu rozpačité, snažící se o podobný druh sebeprezentace.

Věřím však, že navzdory všem nesnázím, jež nás při tvorbě klauzurních prací provázely, všichni studenti nakonec dospěli k poznání, jak může být hledání cest do hlubin fantazie pro život člověka obohacující, krásné i dobrodružné.

načíst další