Po vlastních po vlasti: Záboří nad Labem - Kolín

Další z výšlapů prof. Bukovského za románským slohem i gotikou.

povlzaboří