Mapování

Kompas. Tři dny v terénu. Legenda. Měřítko. Tiráž.

V rámci podzimní ŠVP se studenti podívali na krajinu okem kartografa a vytvořili mapy se všemi náležitostmi a podle svého estetického cítění. Pro úplnost studenti změřili a vypočítali i vlastní číselné a grafické měřítko.

Která z výsledných map Vás nejvíce zaujala?

Mapa2

Mapa1

Mapa3

Mapa4

Mapa5