Družina

Harmonogram provozu:

Družinka je ve školní dny otevřena vždy ráno  od 7:30 do 8:20 a odpoledne od 13:00 do 17:30. Pouze v pátek odpoledne je provoz družinky zkrácený a družinka zavírá v 16:30.

Kontakt:

Josef Nechvátal - vedoucí školní družiny a volnočasových aktivit

e-mail: nechvatal(zavináč)novyporg.cz

telefon do školní družiny: 608 448 023 (13:00 - 17:30 hod.)

Nabídka kroužků a rozvrhy ve školním roce 2021/22:

Nabídka a rozvrh kroužků družiny otevíraných ve školním roce 2021/22 (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Přehled kroužků mladší žáci a přehled kroužků starší žáci.

Všem milovníkům královské hry je určen ŠK PORG, který stále přijímá další zájemce především z řad dětí a mládeže. Z pohledu mládežnické základny se klub řadí mezi největší v Praze.

Omluva z kroužků:

Absence z kroužků musí být řádně omluvena.
Omluvenky, prosím, odesílejte vedoucímu daného kroužku (email naleznete v anotaci každého kroužku v systém - Škola OnLine)
(do kopie, vždy přidávejte vedoucího volnočasových aktivit - nechvatal(zavináč)novyporg.cz)

Čipový systém:

Od září 2018 je na Novém PORGu z důvodu zvýšené bezpečnosti při odchodu dětí z družiny a vydávání dětí oprávněným osobám zaveden nový vyzvedávací systém.

Přihlašování:

Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat přes systém - Škola OnLine od pondělí 16. srpna 2021, 8.00 hod. do pátku 20. srpna 2021, 23.00 hod. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí)

Instrukce pro přihlašování do družiny a kroužků.

Základní principy:

Z hlediska fungování družinky je naším záměrem především její co nejužší napojení na  potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů. Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družinky není povinnou součástí školní docházky. Pokud se k ní však žák přihlásí, stává se pro něj závaznou a případná absence musí být řádně omluvena. S návštěvou školní družinky nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Přihlášení a docházka:

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družinky podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družinky se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole.  Vyzvedávat děti je možné vždy v době mezi jednotlivými bloky a po 16:25 již  zcela individuálně. Bez doprovodu mohou družinku opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.