Past events

Bake sale a aukce pro Aza Nizi Maza

Úterní ráno 31. května 2022 přivítali žáci 3. A všechny naše studenty i učitele před školou, kde pro ně připravili bake sale na podporu školy Aza Nizi Maza v ukrajinském Charkově. Tato umělecká škola působí už čtvrt roku v úkrytu v charkovském metru a vrací tak v těžké době dětem možnost tvořit a prožívat kus normálního bytí. Třeťáci a jejich učitelé vybrali 18 876 Kč a 3 eura! Tentýž den večer se k dětem ze základní školy přidaly studentky předmětu IB Visual Art, jež poskytly své práce do aukce, která proběhla v rámci slavnostního předávání maturitního vysvědčení v centru Pražská křižovatka. Úspěšná aukce měla stejný cíl jako ranní charitativní snídaně, podpořit ukajinské kolegy finančně, ale také symbolicky, protože na ně myslíme, obdivujeme jejich statečnost a vytrvalost a přejeme si, aby mohli co nejdříve tvořit zase beze strachu. 

DofE expedice: Křivoklátsko

Během dvou květnových víkendů (20. 5. - 22. 5. a 27. 5. - 29. 5.) proběhly poslední ze série letošních DofE expedic, obě se uskutečnily na Křivoklátsku. První z nich měla převážně pochodový charakter a prověřila fyzickou připravenost dofáků v křivoklátských kopcích, při druhé se museli popasovat nejen s náročným terénem, ale i s občasnou nepřízní počasí. Odměnou jim za to byly krásné výhledy a setkání s živočichy, na které člověk nenarazí každý den.

Assembly s izraelským historikem Ilanem Pappé

V pondělí 16. května 2022 navštívil naši školu Ilan Pappé, jeden z předních světových historiků se zaměřením na izraelsko-palestinskou problematiku. Studenti kvarty, kvinty a sexty si na ranním assembly vyslechli jeho podnětnou přednášku o nejčastějších mýtech, které jsou se vznikem státu Izrael spjaty, a následně dostali prostor pro diskusi a veškeré své otázky. 

Pan doktor, který je sám původem z Izraele, zasvětil studenty do svého celoživotního výzkumu, na jehož základě vyvozuje závěry, které se od oficiálního izraelského narativu výrazně odlišují. V závěru své přednášky varoval pan Pappé před slepým následováním oficiálního narativu kterékoli strany a zdůraznil, jak nezbytný je v moderní době objektivní přístup k informacím. Na vlastním životním příběhu popsal všudypřítomný konflikt mezi státními institucemi a historiky, jejichž interpretace protiřečí oficiální verzi událostí. Tento problém se podle něj navíc bohužel nevztahuje pouze na totalitní režimy či autoritářské státy, ale i na mnohá demokratická státní zřízení, která svobodu slova vyzdvihují jako jeden z pilířů své existence.

Stuttgart s mladými Němci hat geklappt

Od čtvrtka 12. 5. do neděle 15. 5. jsme se jeli seznámit s německými gymnazistkami a gymnazisty, jejichž škola s námi příští rok, doufejme, uskuteční studentskou výměnu. Zúčastnilo se sedm našich studentek a studentů z kvinty a sexty.  

V pátek si pro nás německé gymnázium připravilo program, kdy jsme navštívili vybrané hodiny (jen nešpanělštináři se na 90 minutách španělštiny trochu nudili). Následovalo pozvání na oběd, seznamovací a jazykové aktivity, společné natáčení videoklipu. Většina přítomných si vyměnila kontakty, a má tak možnost se více poznat, popř. znovu setkat.  

Sobotu jsme věnovali prohlídce Karlsruhe. Díky jednomu z našich studentů, který zde má rodinu, to byla prohlídka vskutku zasvěcená. Navštívili jsme zdejší zámek s parkem, vyhlídkou z věže a muzeem. V něm doporučuji nevynechat moderní multimediální místnost s virtuální realitou, která nás uchvátila. Ve městě jsme se projeli nově zprovozněným metrem, které se dlouho stavělo a má jen několik zastávek. Na přechodu na zelenou nás řidička v rychlosti seznámila s několika německými nadávkami (zcela nezaslouženě). 

V neděli jsme jeli do Stuttgartu, hlavního město Bádenska-Württemberska. Jedna skupinka si prohlédla muzeum Porsche, druhá navštívila galerii s moderním uměním. Cesta domů byla celkem napínavá. Porucha na německé lokomotivě způsobila půlhodinové zpoždění a spustila doslova vlnu dalších komplikací. První přípoj nám ujel, náhradní málem taky. Vlak jel z jiné koleje, než měl, navíc se rozhodl během cesty rozdělit a každá část jela jinam. Navazující autobus čekal na jiný zpožděný vlak a ohrozil tím náš přestup v Plzni. Vše nakonec dobře dopadlo a domů jsme dorazili jen s hodinovým zpožděním. Vše špatné je k něčemu dobré – ve vlaku jsme se seznámili s německou studentkou, učící se česky, a v Praze s ní máme domluvené další setkání.

Všem účastníkům moc děkuji za bezproblémový průběh akce a společné zážitky.

Deni, Vám patří velký dík za průvodcování a péči o nás v Karlsruhe!

Německé kolegyni Elke vděčíme za zajímavý program, její volný čas v pátek večer, schopnost rozmluvit nás německy a vždy dobrou náladu.

Tomáš Sýkora, učitel ČJ-NJ

DofE expedice Český kras

Za krásného počasí proběhla jarní cvičná DofE expedice konaná v Českém krasu. Tématem expedice byly prvohorní fosílie, průzkum proběhl úspěšně a expediční tým si tak domů odvezl spoustu cenného materiálu. 

Jarní DofE ceremonie

Během dubnové DofE ceremonie převzali vyznamenání další úspěšní absolventi z naší školy. Tentokrát se slavnostního předávání zúčastnila Daniela Rybková (bronzová úroveň) a Markéta Hauferová (stříbrná úroveň). Nejvyšší možnou úroveň, tedy zlatou, nedávno získali Kryštof Latka a Lukáš Procházka.

Výprava za tuleni a ponorkou

Během víkendu od 29. 4. do 1. 5. 2022 jsme podnikli exkurzi do Hamburku a na Helgoland. Zúčastnilo se 14 našich studentek a studentů z tercie, kvinty a sexty.  

V sobotu jsme se katamaránem přeplavili z Hamburku po Labi na Helgoland, souostroví v Severním moři vzdálené asi 60 km od pobřeží. Na zdejší pláži jsme měli možnost obdivovat lenošící tuleně (Seehunde und Kegelrobben) a ve známých červených skalách štěbetala právě hnízdící hejna alkounů (Lummen) a racků (Möwen). Zvěčnili jsme se jako skupina spolu se skalnatým výběžkem Dlouhá Anna, který se časem zbortí do moře. Zážitkem byla už samotná rychlá plavba na katamaránu.  

Neděli jsme zasvětili poznání Hamburku, kde jsme mimo jiné navštívili přístav, přezdívaný Brána do světa, ponorku, starý tunel pod Labem a památku UNESCO Speicherstadt. Studenti vedli rozhovory s Němci, měli krátké referáty k vybraným cílům a zařizovali v němčině, co bylo třeba.  

Všem účastníkům moc děkuji za bezproblémový průběh akce, pomoc a společné zážitky! 

Tomáš Sýkora, učitel ČJ-NJ 

Humanitní dýchánek: Vít Vlnas

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 proběhlo v malé tělocvičně další setkání z cyklu Humanitních dýchánků. Pozvání tentokrát přijal profesor Vít Vlnas, přední evropský historik a kunsthistorik, který si připravil přednášku na téma zachycení skutečnosti v průběhu dějin. Pan profesor rozšířil obzory studentů prostřednictvím mnoha příkladů z dějin umění, vyzdvihl například manipulace významnými historickými fotografiemi či tvorbu falzifikátů uměleckých děl. Vedení debaty a dialogu se tentokrát zhostili Patrik Čermák a Mojmír Zálešák ze sexty A. Jejich otázky rozproudily ke konci přednášky polemiku o hodnotě moderního umění, přičemž přišla řeč i na abstraktní a konceptuální umění nebo třeba na současný fenomén internetových NFT.

Bakesale na podporu Ukrajiny

V pátek 22. dubna 2022 pořádali studenti sekundy B Bakesale pro Ukrajinu. Sekundánům se podařilo vybrat 7 640 Kč a celou částku poslali na účet Českého červeného kříže pro Ukrajinu. 

Přírodovědný sedánek: Hana Cabrnochová

V podvečer 21. dubna 2022 proběhl na Novém PORGu poslední Přírodovědný sedánek tohoto pololetí. Tentokrát k nám zavítala paní doktorka Hana Cabrnochová, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti a poradkyně Ministerstva zdravotnictví České republiky. Hlavním tématem přednášky, kterou moderovaly Amélie Hrbková s Vassilinou Starikovou ze sexty A, bylo očkování. Paní doktorka hovořila o podstatě vakcín a jejich fungování, slovo padlo i o historii očkování. Většina přednášky se soustředila na vakcíny proti nákaze covid-19, jejich porovnání s vakcínami proti jiným nemocem a jejich důležitost pro naši společnost. Paní doktorka hovořila také o problematice dezinformací ohledně covidu a budoucnosti vakcín.

načíst další