Přihláška

PORG nabízí možnost přestoupit do dvouletého International Baccalaureate Diploma programu i externím zájemcům. Do tohoto prestižního a náročného dvouletého programu přijmeme omezený počet studentů.

Pro přijetí je nutná velmi vysoká úroveň anglického jazyka (na úrovni C1-C2 dle CEFR) a výborné dosavadní akademické výsledky. Roční školné pro IB studium činí 247 000 Kč a v Praze patří k nejnižším ze škol s podobným programem. Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice.

Přijímací řízení se bude konat 16. 3. a 25. 5. 2021 a bude se skládat z angličtiny, češtiny, matematiky, 2. cizího jazyka a pohovoru s IB koordinátorem a vedením školy.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šikovní studenti z dnešní sexty nebo druhého ročníku čtyřletého gymnázia kontaktujte Barboru Pavelkovou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo tel. 777 923 715.

IB maturita 2020

Virtuální den otevřených dveří

Nejbližší den otevřených dveří nás čeká ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 18:00. Setkání proběhne online formou. Registrovat na ně se můžete pomocí přiloženého formuláře. Podívejte se i na ukázky, jak to u nás vypadá na online hodinách.

Virtální DOD