Nastávající absolventi z Nového PORGu a PORGU Libeň již mají 70 nabídek na studium na zahraničních vysokých školách. Celkové procento úspěšnosti podaných přihlášek je 95,2 %. Ivy League obvykle přijímá asi 8,5 % přihlášených a Oxbridge cca 20 %. Procenta a počty nabídek pro studenty PORGu najdete v následujících tabulkách.

Skupina škol Úspěšnost uchazečů
Ivy League 25,00%
Oxbridge 50,00%
Russell Group 93,80%
Všechny univerzity 95,20%

 

Univerzita Počet nabídek
Brown University 1
Cornell University 1
Dartmouth University 1
Duke University 1
Edge Hotel School 1
Imperial College London 4
King's College London 3
Lancaster University 1
London School of Economics 1
New York University 1
Oxford University 2
Queen Mary University of London 2
St. Johns University 1
The University of Aberdeen 4
The University of Birmingham 2
The University of Edinburgh 4
The University of Manchester 3
The University of Nottingham 2
The University of Sussex 1
The University of Warwick 3
UCL, University College London  7
University of Bristol 3
University of Cambridge 1
University of Chicago 1
University of Derby 1
University of East Anglia (UEA) 1
University of Glasgow 8
University of St Andrews 3
University of Surrey 1
University of the West of Scotland 1
Yale (Waiting List) 1
Southern Methodist University 1
Boston University 1
University of Virginia 1
Grand Total 70