fbpx
Nový PORG Praha
En
Tým Porgu

Härtelová Eliška

Český jazyk

Vzdělání

Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, obory Bohemistika, Komparatistika – Bc. et Mgr.
Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, obor Učitelství pro střední školy – učitelská kvalifikace akreditovaná MŠMT

Praxe

Eliška vystudovala bohemistiku a komparatistiku na FF UK, svůj zájem o obor si stále prohlubuje v rámci doktorského studia věnovaného lyrické poezii. Učení se začala věnovat po ukončení magisterského studia. Kromě výuky na gymnáziu učí příležitostně volitelné semináře na své alma mater.

Zájmy

V souvislosti s doktorským studiem se vzdělává také v oboru dramatické výchovy.