fbpx

Projekty EU

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000873 je pořídit nové vybavení a tím přispět k vyřešení nerovnoměrné úrovně vybavení středních škol v Praze.

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001938 je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

 

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016879 je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

 

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001280 je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

 

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022797  je zaměřen na personální podporu, doučování a projektový den.

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.