fbpx
En

O PORGu

Mise školy

Absolvent PORGu je připraven ke studiu na předních českých i zahraničních univerzitách. To znamená, že:

  • pro své další studium a ve svém profesním i osobním životě aktivně využívá minimálně 2 světové jazyky,
  • je schopen logicky myslet, kriticky vyhodnocovat informace a efektivně komunikovat,
  • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují zvládat nové úkoly a dosahovat akademických, profesních a osobních úspěchů.

Absolvent PORGu je sebevědomý mladý člověk vybavený pro výzvy profesního, občanského a osobního života. Jako takový:

  • je nezávislý, kriticky myslící, cítí spoluodpovědnost za svět, ve kterém žije, a informovaně se rozhoduje,
  • není snadno manipulovatelný a je schopen a připraven podílet se na životě společnosti, jejíž je součástí.

První obnovené reálné gymnázium

PORG vznikl v roce 1990 jako první nestátní škola po sametové revoluci a spoluvytvářel prostor pro vznik dalších nestátních škol u nás. Vedle podílu na vzniku legislativních podmínek pro další nestátní školy se škola stala průkopníkem nových přístupů a metod ve výuce. Potvrzením toho jsou dnes již zavedené předměty jako například integrovaná přírodověda nebo kořeny evropské kultury, které se v nejednom případě staly inspirací i pro další školy.

PORG o. p. s.

PORG je obecně prospěšnou společností. Všechny školy, které provozuje, jsou neziskové. Školu a studenty, kteří si nemohou dovolit platit plné školné, podporují dvě nadace: Nadace Martina a Lenky Romanových a Studijní fond Pavla Hlavinky.

Co děláme jinak?

Jak vypadají kurikula? Kdy začíná vyučování? Kdo je členem našeho týmu? Každá ze škol z rodiny PORG je trochu jiná. Podívejte se na jejich stránky a začtěte se do detailů.

PORG Libeň

Nový PORG Praha

Porg Ostrava

Porg Brno

Porg International School Ostrava

0
základní školy
0
sociálních stipendií
0
gymnázia
0
absolventů na zahraničních
univerzitách
0
let dlouhá tradice
0
žáků a studentů

Přijímací řízení 22-23

Informace o přijímacím řízení na naše školy a podmínkách přijetí ke studiu.