fbpx

Univerzitní poradenství

Plánování studia

Studium na střední škole je pro mnoho studentů čas, kdy mohou prozkoumávat své zájmy, rozvíjet talent a dělat rozhodnutí, které jim mohou jednou pomoci stát se právě tím člověkem, kterým chtějí být. Na školách PORG fungují poradci, kteří poskytují nejen akademické poradenství, ale také poradenství v oblasti soukromých záležitostí. Zároveň jako jedni z mála nabízíme poradenství v oblasti plánování dalšího studia.

Podávání přihlášek ke studiu

Většina našich studentů míří na univerzity, které jsou v prvních 100. Světová proslulost těchto institucí znamená, že studenti získají vysoce kvalitní titul, který je mezinárodně uznávaný.

 • Studium v angličtině či jiném světovém jazyce dává studentům větší šance na uplatnění v budoucnosti.
 • Studiem v zahraničí mohou studenti na první pohled zaujmout při hledání práce nejen v zahraničí, ale zejména v Česku.
 • Při studiu v zahraničí se studenti seznámí s lidmi z celého světa. Ne všichni se mohou stát přáteli, ale kontakt s nimi může být pro studenty během studia i v budoucnu přínosem.
 • Studenti se musí naučit přizpůsobit novému prostředí. Naučí se vnímat cizí kulturní hodnoty a nahlížet na vlastní kulturu z jiné perspektivy.
 • Proces osamostatnění je při nástupu na zahraniční univerzitu velmi intenzivní. Studenti se naučí spoléhat především sami na sebe.
 • Každá země má odlišný způsob k výuce a učení.
 • Studium v zahraničí není jen o studiu, ale i o zábavě. Studenti mají jedinečnou příležitost cestovat po jiné zemi nebo kontinentu.
 • Většina zahraničních univerzit nabízí stipendia pro mezinárodní studenty. Evropské země jsou pak známé díky systému slev a výhod pro studenty.
 • Mnoho studentů si během studia v zahraničí rychle uvědomí své silné a slabé stránky. Studium v zahraničí vystaví studenty situacím, které by se jim doma pravděpodobně nikdy nestaly a získají tak jedinečné zkušenosti.

Zahraniční univerzity

Díky našemu jedinečnému studijnímu plánu jsou naši studenti připraveni na úspěch na mnoha prestižních univerzitách v zahraničí i v Česku. Základem úspěchu je samozřejmě dobré rozhodnutí ohledně výběru předmětů ve vyšších ročnících, tak i znalost jednotlivých přijímacích procesů na univerzity a obory, které studenty zajímají.

Každý rok nastoupí zhruba polovina našich studentů na zahraniční univerzity. Nejvyšší počet studentů odchází do Velké Británie, Holandska a Spojených Států. V posledních letech roste popularita univerzit v Irsku, Francii, Německu i Švýcarsku a Singapuru.

Poradenský program pro studium v zahraničí

Poradenství se týká všech aspektů přijímacího řízení na zahraniční univerzity a není nijak omezeno preferovaným oborem či zájmy.  Se studenty začínáme pracovat již v kvintě a pro naše studenty je volba zahraniční univerzity přirozenou součástí při rozhodování o budoucím pomaturitním studiu. Jak program probíhá a s čím studentům pomáháme?

 • Představení studia v zahraničí
 • Pořádání přednášek se zástupci univerzit
 • Individuální schůzky s poradcem pro studenty i rodiče
 • Pomoc při výběru oboru a univerzity
 • Pomoc při psaní motivačních esejí
 • Kompletní asistence při podávání přihlášky
 • Pomoc s výběrem vhodného doplňujícího studia a mimoškolních aktivit
 • Administrace mezinárodních vstupních zkoušek