fbpx
Uncategorized @cs

Assembly s izraelským historikem Ilianem Pappé

V pondělí 16. května 2022 navštívil naši školu Ilan Pappé, jeden z předních světových historiků se zaměřením na izraelsko-palestinskou problematiku. Studenti kvarty, kvinty a sexty si na ranním assembly vyslechli jeho podnětnou přednášku o nejčastějších mýtech, které jsou se vznikem státu Izrael spjaty, a následně dostali prostor pro diskusi a veškeré své otázky.

Pan doktor, který je sám původem z Izraele, zasvětil studenty do svého celoživotního výzkumu, na jehož základě vyvozuje závěry, které se od oficiálního izraelského narativu výrazně odlišují. V závěru své přednášky varoval pan Pappé před slepým následováním oficiálního narativu kterékoli strany a zdůraznil, jak nezbytný je v moderní době objektivní přístup k informacím. Na vlastním životním příběhu popsal všudypřítomný konflikt mezi státními institucemi a historiky, jejichž interpretace protiřečí oficiální verzi událostí. Tento problém se podle něj navíc bohužel nevztahuje pouze na totalitní režimy či autoritářské státy, ale i na mnohá demokratická státní zřízení, která svobodu slova vyzdvihují jako jeden z pilířů své existence.